Rei Odawara

Senior Country Economist

Rei Odawara is a Senior Country Economist for the World Bank.