Tobias  Pfutze

Tobias Pfutze

Senior economist at the World Bank.

Tobias Pfutze is a senior economist at the World Bank.