Wang Shu

Wang Shu

Deputy Director

Wang Shu is the deputy director of China's National Development and Reform Commission.