چگونه شرکت برق افغانستان فرصت های بهتر کاری را برای زنان فراهم می کند

This page in:

د افغانستان برشنا شرکت در ماه نوامبر سال 2018 یک برنامه کار آموزی را به منظور فراهم سازی فرصت های بهتر دستیابی به تجارب حرفه ای و کسب مهارت های جدید (به شمول بخش انجینیری) به آن عده از کسانی که تازه فارغ التحصیل شده اند به خصوص خانم ها راه اندازی کرد. این برنامه کار آموزی کمک کرد تا میزان مشارکت زنان در شرکت برشنا بیشتر از ۱۶ درصد در کمتر از دو سال افزایش یابد. 

از زمان راه اندازی این برنامه های آموزشی تا کنون شرکت برشنا توانسته است ۱۴۱ کارآموز با معاش را در تشکیلات اداری خود اضافه نماید و همچنین ۱۴۶ کارمند زن را به صورت کارمندان دایمی استخدام نماید.  برای کشوری مانند افغانستان که درجه بی سوادی در میان زنان بلند بوده  و میزان مشارکت زنان در نیروی کار بسیار پایین می باشد (طوری که تنها در حدود ۲۲ درصد از زنان افغان در مقایسه با ۷۳ درصد از مردان، در نیروی کاری این کشور شامل اند)، این یک دست آورد قابل ملاحظه ای می باشد. در نتیجه هنجارهای اجتماعی و عنعنات و محدودیت های شدید برای فعالیت زنان در زمان حاکمیت طالبان؛ زنان افغان در امور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مشارکت فعال ندارند.

دولت افغانستان متعهد است تا خلاء جنسیتی را در نهاد های دولتی کاهش دهد و در این راه فعالانه قدم گذاشته است. رییس جمهور غنی به تمام نهادهای دولتی دستور داده است تا زنان را در بست های رهبری  بگمارند.

دولت جمهوری اسلامی افغانستان متعهد است تا خلاء جنسیتی را در نهاد های دولتی کاهش دهد و در این راه فعالانه قدم گذاشته است. رییس جمهور غنی به تمام نهادهای دولتی دستور داده است تا زنان را در بست های رهبری  بگمارند. 

افزایش حضور کارمندان زن در د افغانستان برشنا شرکت در حالی اتفاق افتاد که این نهاد به شبکه (WePOWER) جنوب آسیا به عنوان شریک سازمانی ملحق گردیده است. شبکه WePOWER یک شبکه حرفه یی مربوط به زنان بوده که زنان را برای کار در بخش های خدمات، شرکت های تولید انرژی و نهادهای تنظیم کننده انرژی در سطح منطقه تشویق می کند. علاوه براستخدام محصلین زن رشته انجینیری برای دوره های کار آموزی با معاش، شرکت برشنا دوره های آموزی بیشتر را برای کارمندان زن این شرکت به منظور ارتقای  ظرفیت آنان و تشویق زنانی که که دنبال چالش های جدید به تلاش بیشترراه اندازی کرده است. پروژه حمایت از پلانگذاری و ارتقای ظرفیت د افغانستان برشنا شرکت  که توسط بانک جهانی و صندوق بازسازی افغانستان  حمایت مالی می شود، تلاش های شرکت برشنا در اجرای فعالیت های مربوط به جندر را حمایت کرد.

تغییرات چشمگیری که در بخش استخدام زنان در شرکت برشنا به وجود آمد توسط دو تن از کارمندان زن در بخش مدیریت منابع بشری شرکت برشنا رهبری می شود. این دو زن به نمایندگی از شرکت برشنا با شبکه WePOWER همواره به تماس می باشند. د افغانستان برشنا شرکت در میان چند شرکت و نهاد دیگر دولتی توانسته است تا هدف مشخصی را در راستای افزایش تعداد کارمندان زن در این اداره تعیین نموده  و در این زمینه به پیشرفت های نیز نایل آمده است. اهداف مذکور در ماه فبروری ۲۰۱۹ و زمانی که شبکه WePOWER راه اندازی شد، از جانب د افغانستان برشنا شرکت اعلام شد. شبکه WePOWER اقدامات نهادهای عضو را برای ارتقای برابری جنسیتی و شریک سازی دست آوردها و پیشرفت ها، هر چهارماه نظارت می کند.

دوره های کار آموزی د افغانستان برشنا شرکت

شرکت برشنا برنامه های کار آموزی را برای ۱۰۰ محصل از طبقه اناث در سال ۲۰۱۹ و ۵۰ محصل در سال ۲۰۲۰ برنامه ریزی کرد.  در این راستا شرکت مذکور توانسته است تا ۱۰۶ کارمند زن را در سال ۲۰۱۹ و ۳۵ کار آموز زن را در سال ۲۰۲۰ استخدام نماید. این اداره در سال ۲۰۱۹ تعداد بیشتر کار آموزان را نسبت به هدف تعیین شده استخدام کرد؛ اما در سال ۲۰۲۰ بنابر شیوع ویروس کرونا تعداد کمتر کارآموزان استخدام گردیدند. به طور مجموعی در حدود ۱۴۱  کار آموز زن از برنامه های کارآموزی مستفید گردیده اند. به منظور افزایش تعداد کار آموزان در کابل و دیگر ولایات، شرکت برشنا برای هر ولایت به طور جداگانه هدفی مشخصی را برای جذب کار آموزان تعیین نمود. این اهداف باعث شد تا شرکت برشنا بتواند حقوق زنان را در برنامه های کار آموزی (نه تنها در کابل بلکه در دفاتر ولایتی نیز) مد نظر بگیرد. شرکت برشنا برنامه های کار آموزی خود را در انستیتوت تعلیمات مسلکی و تخنیکی و پوهنتون پولی تخنیک کابل و همچنین در نمایشگاه های کاریابی در دیگر پوهنتون ها ارایه کرد.

به طور مجموعی در حدود ۱۴۱  کار آموز زن از برنامه های کارآموزی مستفید گردیده اند.

شماری از محصلین طی دوره های ۳ تا ۶ ماهه کار آموزی در بخش های مختلف اداری و تخنیکی انتخاب شدند. دختران محصل از رشته انجنیری نیز شامل این کار آموزان بودند.  جریان فعالیت و کار هر یک از کار آموزان توسط یک تن از شرکت برشنا و یک استاد پوهنتون نظارت می شد. پس از دوره کار آموزی، برخی از محصلین برای تکمیل دروس خود به پوهنتون بر گشتند و برخی نیز توسط شرکت برشنا استخدام شده و یا در ادارات دیگری برای خود کار پیدا کردند. در دوره زمانی ۲۰۱۹ الی ۲۰۲۰، حدود ۲۹ تن از کار آموزان شرکت برشنا که نتوانسته بودند در فرصت های وظیفوی موجود در د افغانستان برشنا شرکت استخدام شوند، به عنوان کارمندان دایمی در ادارات دولتی دیگر (مانند وزارت مالیه)، بخش های خدماتی دیگر و شرکت های خصوصی بر اساس تجاربی که از دوره های کار آموزی شرکت برشنا به دست آورده بودند استخدام شدند. یکی از کار آموزان زن در این رابطه می گویند: "تجربه من از کار آموزی در شرکت برشنا فوق العاده بود". او اضافه می کند: "من این فرصت را داشتم که با یک تیم کار کنم، تیوری ها را در عمل پیاده کنم و تجارب خوبی به دست آورم که همه این ها مرا در داشتن شغل رویایی ام بسیار کمک کرد".

برنامه های با کیفیت آموزش تخنیکی

شرکت برشنا برنامه های متنوع آموزشی را برای کارمندان خود ارایه می کند. این برنامه ها به طور خاص برای کارمندان زن بر اساس نیازهای آموزشی و پلان های ارتقای مهارت ها به صورت سالانه متمرکز است.

هر زمانی که شرکت برشنا بتواند آموزش دهندگان ماهر را پیدا کند، برنامه های آموزشی تخنیکی را برای انجینیران در افغانستان تنظیم می نماید (به تصویر شماره ۲ نگاه کنید). با آن هم بعضا ، برنامه های آموزشی و سمینارهای ساحوی در دبی، هند و دیگر کشورها و مناطقی که آموزش دهندگان برای آموزش موضوعات مغلق تر در دسترس باشند برگزار می شود (به تصویر شماره ۱ نگاه کنید). به طور مثال در ماه جنوری سال ۲۰۲۰، شرکت برشنا ۲۰ تن از انجینیران زن را برای سپری نمودن یک سمینار در مرکز آموزشی (Tata Power DDL) در دهلی نو برای آموزش در مورد مدیریت و پاسخگویی تقاضا، انرژی های تجدید پذیر، مدیریت اوج مصرف در سطح محلی و موضوعات مشابه به  هندوستان فرستاد. یکی از زنان اشتراک کننده در این برنامه می گوید: "اشتراک در این برنامه آموزشی بین المللی فرصت خوبی بود تا بتوانیم دانش، تجربه و مهارت های خود را تبادله کنیم". او همچنین می افزاید: "این برنامه به من کمک کرد تا مفاهیم تخنیکی جدید را بیاموزم، پروسه کاری خود را ارتقا بخشم و به پیشرفت هایی در عرصه کاری که قبل از آن ممکن نبود دست یابم".

برنامه های مربوط به ارتقاء شغلی و حفظ کارمندان زن

د افغانستان برشنا شرکت طی یک برنامه منظم پُست های داخلی این اداره را به اعلان می گذارد و این کار برای تمامی کارمندان به شمول زنانی که خواستار ارتقا شغلی اند فرصت رقابت و پیشرفت را فراهم می نماید. این پروسه شامل آنعده کارمندان زن که خواهان ترفیع و رسیدن به بست های رهبری می باشند نیز می شود. این شرکت همچنین ارزیابی عملکرد سالانه کارمندان را نیز ایجاد نموده است تا مطابق آن برای تعیین و ارتقاء معاشات سالانه برای کارمندان (به شمول زنان) کمک کند. شرکت برشنا کارمندان زن را آموزش داده و آن ها را تشویق می کند تا برای ارتقا به بست های رهبری و تصمیم گیری آماده شوند. این روش به شرکت برشنا کمک می کند تا تعهدات خود را در بخش برابری جنسیتی در ساحه کاری جامه عمل بپوشاند.

انجینیران و کارمندان تخنیکی زن در افغانستان طی سال های متمادی نظر به مشکلاتی مانند ازدواج زیر سن و مسئولیت های مربوط به پرورش اطفال از کار کردن به نوعی محروم بودند. با آن هم، بازدهی شرکت برشنا برای زنان نسبتا کم (تنها ۴ درصد) است و اکثریت زنان تا سن تقاعدی (۶۵ سالگی) کار می کنند. با اینحال؛ شرکت برشنا محیط کاری را برای زنان بهتر ساخته است . این شرکت ۳ ماه رخصتی ولادت و سهولت انعطاف در ساعات کاری را را برای کارمندان زن در نظر گرفته است. به منظور سهولت برای زنان در سال  ۲۰۱۹-۲۰۲۰ این شرکت ۲ کودکستان را در ۲ ولایت (به تصویر شماره ۳ نگاه کنید)، دستشویی های مجزا برای زنان در تمامی دفاتر ولایتی و مسجد های مجزا برای زنان را در ۶ ولایت (به تصویر شماره ۴ نگاه کنید) ایجاد کرد. شرکت برشنا به طور منظم موفقیت های کارمندان زن این اداره را به نشر می رساند و  و از کارکرد کارمندان موفق تقدیر به عمل می آورد.

د افغانستان برشنا شرکت تغییرات قابل توجهی در دفاتر و دستگاه های تولید انرژی برق خود به منظور ارتقای برابری جنسیتی ایجاد کرده است.  این شرکت در حال تبدیل شدن از یک شرکت مردانه به شرکتی است که در آن زنان به طور منظم درساختار اداری حضور داشته ، در تمامی جلسات کاری  اشتراک کرده و تشویق می شوند تا پیشنهاداتی را برای تطبیق در این اداره ارایه نمایند.

یکی از هماهنگ کنندگان با انرژی  د افغانستان برشنا شرکت در شبکه WePOWER ، زنان افغان را ترغیب می کند تا رویاهای خود را تعقیب کرده و از عقب گردها نا امید نشوند. او می گوید: "شما نباید از آرزوی های خود دست بکشید. شما می توانید به این آرزوها برسید در صورتی که به کلماتی که می گوید و به خود تان باور داشته باشید." سخنان او نصایح خوبی برای تمامی ما است.

شبکه WePOWER توسط بخش جندر و انرژی جنوب آسیا مربوط به بانک جهانی  با حمایت مالی از سوی برنامه حمایت مدیریت بخش انرژی (ESMAP) و برنامه تسهیل تجارت منطقوی جنوب آسیا (SARTFP) حمایت می شود. جزییات بیشتر پیرامون فعالیت های WePOWER را با اشتراک در نشریه ربع وار آن تعقیب کنید.


Authors

Yukari Shibuya

Senior Youth and Gender Specialist, South Asia Social Development

Join the Conversation

The content of this field is kept private and will not be shown publicly
Remaining characters: 1000