دستیابی باشندگان روستایی افغانستان به فواید پروژه منطقوی انتقال انرژی

This page in:
CASA-CSP CASA-CSP

قرار است یک سرمایه گذاری بزرگ در بخش انرژی در افغانستان میزان دسترسی مردم را به برق دوامدار در آینده نزدیک افزایش داده و باعث بهبود شرایط زندگی هزاران نفر در این کشور گردد. 

این پروژه که به نام پروژه انتقال برق از آسیای مرکزی به جنوب آسیا (یا کاسا – ۱۰۰۰) یاد می شود؛ تجارت برق را میان کشور های جمهوری قرغیزستان و تاجیکستان در آسیای میانه و کشور های افغانستان و پاکستان در جنوب آسیا، گسترش میدهد.

معادله این پروژه ساده است: جمهوری قرغیزستان و تاجیکستان با تولید روز افزون انرژی آبی و در آن سوی دیگر، افغانستان و پاکستان با کمبود شدید برق مواجه اند.

پروژه کاسا-۱۰۰۰ علاوه بر اینکه به افزایش تقاضا به انرژی در افغانستان و پاکستان پاسخ میدهد در ادغام بازار های انرژی چهار کشور نیز نقش مهم ایفا میکند. 

در  کنار این پروژه، برنامه حمایت اجتماعی کاسا-۱۰۰۰  به ارزش ۳۰ میلیون دالر کمک می کند تا جوامع محلی که در مسیر انتقال این لین برق زندگی می کنند از انرژی برق و دیگر خدمات مستفید شوند.

این پروژه ابتکارات و برنامه های خاص مانند گسترش شبکه فعلی انرژی، بهبود دسترسی به آب آشامیدنی و تسهیلات حفظ الصحه، احیای راه های مواصلاتی و ایجاد سیستم های آبیاری را مورد حمایت قرار میدهد.

در هماهنگی با شوراهای انکشافی محلی در افغانستان، این پروژه ابتکارات و برنامه های خاص مانند گسترش شبکه فعلی انرژی، بهبود دسترسی به آب آشامیدنی و تسهیلات حفظ الصحه، احیای راه های مواصلاتی و ایجاد سیستم های آبیاری را مورد حمایت قرار میدهد. 

 رسیدگی به نیازمندی های محلی

قریه قلعه ملک در ولایت لغمان یکی از هزاران محلاتی است که واجد شرایط دریافت حمایت های این پروژه می باشد.

مانند بسیاری از مناطق روستایی دیگر در افغانستان ، اهالی قریه ملک نیز برای تامین نیازمندی های زندگی خود به زراعت و  دهقانی وابسته می باشند. یک سیستم آب رسانی قابل اطمینان برای کشت و کار باشندگان این منطقه اهمیت حیاتی دارد. اما وجود ریگ و گل در کانال قدیمی این قریه مقدار زیادی از آب جاری در این کانال را جذب  می کند. به منظور رسانیدن درست آب به مناطق دور تر لازم بود تا این کانال ترمیم شده و کف آن کانکریت ریزی و پاکسازی گردد.

برنامه حمایت اجتماعی کاسا-۱۰۰۰ در حدود ۲،۵ میلیون افغانی (در حدود ۳۳۰۰۰ دالر) را برای این قریه فراهم نموده است تا علاوه بر ۳۲۰۰۰۰ افغانی (معادل ۴۱۴۴ دالر) که توسط باشندگان این قریه کمک گردیده است در احیای دوباره این کانال به مصرف برسد. 

Image
CASA-CSP
نمای از کانال آبیاری قریه قلعه ملک در ولایت لغمان که به حمایت برنامه حمایت اجتماعی کاسا-۱۰۰۰ بازسازی گردیده است.

تصمیم در مورد بازسازی این کانال به مشور باشندگان محل در چهار چوب شورای انکشافی قریه و به منظور رفع نیازمندی های ساکنین این منطقه  گرفته شده است.

انجینیر شاه خالد که از پروژه بازسازی کانال نظارت می کند در این مورد چنین وضاحت می دهد: " احیای این کانال ۷۵۰ متری در افزایش محصولات زراعتی و همچنین افزایش جریان آب در منطقه تحت پوشش آن کمک خواهد کرد. تطبیق این پروژه همچنین باعث خواهد شد که از سرک نزدیک این کانال نیز در مقابل سیلاب ها محافظت شود. بر علاوه، احیاء و ساخت دوباره این کانال روی بهبود کارایی و موثریت استفاده از آب در این منطقه تاثیر زیادی خواهد گذاشت".

برنامه حمایت اجتماعی کاسا-۱۰۰۰  در ارایه کمک های تخنیکی به انجینیران سهم گرفته و زمینه کارهای ساختمانی زیادی را برای روستاییان فراهم خواهد کرد.  این در حالی اتفاق می افتد که فرصت های کاری در این قریه و مناطق همجوار آن به علت شیوع ویروس کووید-۱۹ بسیار کم شده و نرخ بیکاری بلند رفته است.

لعل محمد یکی از اعضای شورای انکشافی محلی قلعه ملک در این زمینه چنین می گوید: "باشندگان این قریه افراد بسیار فقیری هستند و شیوع ویروس کووید-۱۹ آن ها را بیشتر از پیش فقیرتر ساخته است". نامبرده در ادامه می افزاید:” به کمک این پروژه، شورای انکشافی قریه ما توانسته است یک راه حل مناسب را برای مشکل بیکاری و نیازهای باشندگان این منطقه در قسمت آبرسانی دریابد. حالا ما اطمینان داریم که زمین های ما می تواند در سال های آینده برای خانواده و اطفال ما غذای مورد نیاز را فراهم کند."

مقامات رسمی دولتی و اعضای شوراهای انکشافی تایید می کنند که روش های همه شمول برنامه حمایت اجتماعی کاسا-۱۰۰۰  برای بهبود و توسعه مناطق روستایی خیلی موثر و سودمند است. 

علی رغم چالش های امنیتی و شیوع ویروس کووید-۱۹، برنامه حمایت اجتماعی کاسا-۱۰۰۰ به ارایه حمایت های مالی و تخنیکی خود به جوامع روستایی برای رفع نیازهای شان و همچنین دستیابی به اهداف انکشافی آن ها ادامه می دهد.

دیدار احمد یکی از باشندگان قریه قلعه ملک در این زمینه چنین می گوید: "تصمیم بر اینکه کانال آبیاری قریه ما دوباره احیا گردد، باعث خوشحالی تمام باشندگان قریه شده است. جوانان قریه یکجا با اعضای شورای انکشافی قریه از برنامه حمایت اجتماعی کاسا-۱۰۰۰ حمایت می کنند".

ولسوال ولسوالی بادپخ ولایت لغمان می گوید:" اجرای پروژه های منطقوی و بزرگ نه تنها به رشد اقتصادی کشورمان و بازگرداندن صلح و ثبات کمک می کند ، بلکه منجر به رشد و انکشاف زیر ساخت ها شده و تغییرات مهمی در سطح زندگی جوامع روستایی ما ایجاد می کند. من به مقامات مسئول اطمینان می دهم که مردم به گرمی از اجرای پروژه های انکشافی در مناطق شان استقبال می کنند و به طور کامل از این پروژه ها و سایر پروژه های ملی پشتیبانی می کنند".

علی رغم چالش های امنیتی و شیوع ویروس کووید-۱۹، برنامه حمایت اجتماعی کاسا-۱۰۰۰ به ارایه حمایت های مالی و تخنیکی خود به جوامع روستایی برای رفع نیازهای شان و همچنین دستیابی به اهداف انکشافی آن ها ادامه می دهد. 

وزارت احیاء و انکشاف دهات، وزارت مالیه و شرکت  برشنا در مشارکت با هم کار می کنند تا افغانستان را به یکی از پروژه های بالقوه بخش انرژی در منطقه وصل سازند. پروژه کاسا-۱۰۰۰ توسط اداره انکشاف بین المللی که بخش فراهم کننده کمک های بانک جهانی برای فقیر ترین کشور های جهان است، حمایت مالی می شود. برنامه حمایت اجتماعی کاسا-۱۰۰۰  توسط صندوق بازسازی افغانستان  که توسط بانک جهانی به نمایندگی از ۳۴ حمایه کننده مالی این صندوق اداره می شود، حمایت می گردد. 


Join the Conversation

The content of this field is kept private and will not be shown publicly
Remaining characters: 1000