چگونه ابتکار و نو اوری در باغداری باعث بهبود در معیشت و درآمد دهاقین و باغداران در ولایت بلخ میگردد؟

This page in:
NHLP is working toward the overarching goal of promoting the adoption of improved production practices.
هدف کُلی برنامه ملی باغداری و مالداری ترویج و حمایت از روش و شیوه های مُدرن تولیدی محصولات زراعتی برای دهاقین و باغداران میباشد. عکس: برنامه ملی باغداری و مالداری/ بانک جهانی

هر روز کاری خود را در ایجاد هماهنگی به منظور تلاش های مشترک با همکاران و سایر شرکای کاری اغاز مینمایم. ازاینکه به صفت یک عضو برنامه ملی باغداری و مالداری ایفای وظیفه مینمایم، بسیار راضی هستم، زیرا ما در راستای رُشد و توانمند سازی بنیاد اقتصادی افغانستان تلاش مینمایم.
 زمانیکه من با برنامه ملی باغداری و مالداری به حیث مسؤول ارتباطات عامه در سال ۲۰۰۹ به کار آغاز کردم، درک من از وضعیت دهاقین در ولایت شمال در آنزمان این بود که اکثریت آنان فاقد معلومات کافی در مورد کار شیوه های مدرن و استفاده از تکنالوژی پیشرفته در عرصه های باغداری، مالداری و سیستم های آبیاری بودند. اندازه تولیدات و حاصلات زراعتی کمتر از توقع دهاقین  و باغداران بود و کیفیت محصولات یک چالش برای آنان محسوب میشد. به عنوان یک فرد که در بخش زراعت تحصیل نموده ام و در شمال افغانستان زندگی میکنم، زمانی را در گذشته به خاطر می آورم که دهاقین به هیچ وجه ترغیب و تشویق نگردیده ، تا به شیوه های مدرن باغداری روی بیاورند و باوجود آنکه برای امرار معیشت شان تلاش های خستگی ناپذیر مینمودند، اما درآمد شان خیلی ناچیز میبود.

در آغاز مرحله تطبیق پروژه برای دهاقین دشوار بود، تا بالای برنامه ملی باغداری و مالداری اعتماد نمایند، مگر با گذشت زمان به گونه تدریجی به اثبات رسید که شیوه های مُدرن که دهاقین و باغداران با آن آشنا گردیدند، از مؤثریت و مؤلدیت بُلند اقتصادی برخوردار  میباشد. محور فعالیت های این برنامه متمرکز به تعدیل و جاگزین ساختن شیوه های عنعنوی باغداری و مالداری به شیوه های مُدرن و مطابق به معیار های پذیرفته شده امروزی میباشد. طرح ایجاد باغ های جدید با غرس نهال های میوه جات متنوع به گونه عملی گردیده است که بازاریابی برای آن سهل بوده و در عین زمان سازگار با شرایط آب و هوا و موقیعت جغرافیایی هر ولایت باشد.

Agriculture and Livestock in Afghanistan
از طریق این برنامه تاکنون به مساحت ۲۰۰۰ هکتار زمین باغ های میوه جات ایجاد و برای ۱۱۰۰ تن از زنان متشبث حمایت لازم فراهم گردیده است.  این برنامه به کمک مالی حدود ۱۹۰ میلیون دالر امریکایی  توسط صندوق بازسازی افغانستان تمویل میشود. عکس: برنامه ملی باغداری و مالداری/ بانک جهانی

ما از طریق برنامه ملی باغداری و مالداری کمک های لازم ومورد نیاز را برای دهاقین و باغداران درولایات شمال ، بویژه ولایت بلخ فراهم م مینمایم. در ولایت بلخ از طریق این برنامه ۶۰ فعالیت مختلف در عرصه باغداری و مالداری انجام یافته است. به گونه مثال، با حمایت مالی و تخنیکی این برنامه تاکنون در مساحت ۲۰۰۰ هکتار زمین باغ های میوه جات ایجاد ، در حدود ۱۵۰۰ ذخیره گاه های کوچک آب به منظور آبیاری اعمار و ۱۱۰۰ تن از زنان متشبث این ولایت قادر به دریافت مساعدت به منظور ایجاد فارم های کوچک مرغداری گردیده اند.
با گذشت هر روز، تلاش های ما در برنامه ملی باغداری و مالداری نتیجه مثبت میدهد. دهاقین و باغداران با کسب آموزش شیوه ها مُدرن زراعتی طی این برنامه ، قادر به عملی ساختن روش های آن در مزارع و باغ های شان گردیده اند. پس از آغاز فعالیت این برنامه ، تحولات چشمگیری در زندگی تعداد زیادی دقاهین و باغداران اعم از زن و مرد عملا بوجود آمده است، چنانچه که اکثریت آنان حمایت و تشویق میشوند، تا محصولات قابل فروش در بازار های محلی و بین المللی را کشت نمایند. بیشتر محصولات دقاهین در بازار های داخلی عرضه و به فروش میرسند، درحالیکه بعضی از محصولات آنان آماده صادرات به بازارهای بین المللی نیز میباشد. در مقایسه با گذشته هم اکنون محصولات همچو سبزیجات و انواع میوه جات دهاقین و باغداران را در بازار ها بیشتر میتوان مشاهده کرد ، که این نشانه های بارز تاثیرات مثبت برنامه ملی باغداری و مالداری قلمداد شده میتواند. خوشبختانه در حال حاضر تعداد بیشتر دهاقین و باغداران سایر ولایات کشور نیزعلاقمند به دریافت معلومات بیشتر پیرامون فعالیت های این پروژه گردیده اند و این علاقمندی با گذشت هر سال بیشتر میشود.

اکنون دهاقین و باغداران به این نتیجه رسیده اند که برنامه ملی باغداری و مالداری متعلق به خودشان است و هر کدام مایل اند، تا شیوه های مُدرن و بهبود یافته تکنالوژی را با هزینه های مشترک عملی سازند، و به این ترتیب میتوان ادعا کرد که ما حمایت همه جانبه مردم را حاصل نمودیم. با دریافت این حمایت ما قادر شدیم، تا ساحه فعالیت های این برنامه را به ولایت دیگر نیز گسترش دهیم. زمانی که ما به ولایت شمال کشور سفر مینمایم، در شماری زیادی از مناطق و زمین های زراعتی باغ های جدید میوه جات را که به شیوه های مُدرن باغداری ایجاد گردیده اند و تعداد زیادی مزارع و کشت زار های محصولات زراعت و کِشمش خانه ها جدید، سیستم های جدید آبیاری و مالداری را به وضوح میتوان مشاهده کرد. با تأسف که وخامت اوضاع امنیتی در کشور ما بعضی اوقات مانع فعالیت  دست اندر کاران برنامه ملی باغداری و مالداری میگردد، مگر با اینحال به محض آنکه بهبود نسبی در اوضاع رونما میشود ما فعالیت های ساحوی خود را دوباره آغاز میکنیم.
برنامه ملی باغداری و مالداری با تمرکز جغرافیایی در روستا های افغانستان تغیرات گسترده را در زندگی دهاقین، خانواده های آنان و جوامع ساکن در ولایت کشور بوجود آورده است و من افتخار میکنم که یک عضو کوچک این تلاش ها هستم.
 
برنامه ملی باغداری و مالداری  از طریق وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تطبیق میگردد. این برنامه به کمک مالی حدود ۱۹۰ میلیون دالر امریکایی  توسط صندوق بازسازی افغانستان تمویل میشود. هدف کُلی برنامه ملی باغداری و مالداری ترویج و حمایت از روش ها و شیوه های مُدرن تولیدی محصولات زراعتی برای دهاقین و باغداران کشور بوده، تا آنان خود در محراق توجه خدمات این برنامه قرار گرفته و از سرمایه گذاری در این راستا مستفید شوند. در حال حاضر تقریبا ۳۰۰ ولسوالی  در ۳۱ ولایت مورد نظر تحت پوشش فعالیت های این برنامه قرار گرفته است و توقع میرود که ساحه پوشش خدمات این پروژه با بهبود اوضاع به دیگر مناطق روستایی کشور نیز گسترش یابد. فعالیت های این پروژه الی اخیر سال ۲۰۲۰ میلادی دوام میابد.


Join the Conversation

The content of this field is kept private and will not be shown publicly
Remaining characters: 1000