گام های کوچک اما استوار به منظور توانمندسازی زنان در افغانستان

This page in:

هشت مارچ که مصادف است به روز جهانی زن؛ فرصتی است برای ما تا از دست آورد های زنان در سراسر جهان تجلیل نمایم. این روز هم چنان فرصتی است تا پیشرفت های به دست امده در زمینه تساوی جنسیتی و نیز چالش هایی را که هنوز نیاز است برای رفع آن تلاش کنیم به طور همه جانبه مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.

از آغاز کار من به عنوان رییس دفتر بانک جهانی در کابل در ماه جولای سال ۲۰۱۹، خوشبختانه تا کنون با تعداد زیادی از زنان افغان درسطوح مختلف منجمله وزرا و اعضای پارلمان، فعالین جامعه مدنی، داکتران، زنان متشبث، زنان دهقان و جوانان ملاقات نموده ام.

به طور نمونه میتوان در میان تمام کسانی که در این مدت ملاقات نموده ام از فریبا شریف احمدی مدیر ولایتی شورای انکشافی محل برنامه ملی میثاق شهروندی افغانستان در شهر مزار شریف یاد کرد. فریبا به حیث مدیر ولایتی شورای انکشافی محل در کارته اسدی شهر مزار شریف مسوولیت راهنمایی و آموزش باشندگان این منطقه را برعهده دارد. دست آورد های او مثال بارزی است از اینکه میتوان با ترویج تساوی جنسیتی دست آورد های زیادی را در راستای انکشاف جوامع به ارمغان آورد.

بدبختانه باید اعتراف کرد که با توجه به مشکلات زیادی که زنان افغان در جامعه با آن مواجه اند؛ داستان موفقیت بانو فریبا و امثال او میتواند موارد استنثا‌یی و انگشت شمار پنداشته شود. باوجود آنکه زنان تقریبا نصف جمعیت افغانستان را تشکیل میدهند، اما با آن هم نمایندگی و حضور آنها در بسیاری از بخش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چندان مشهود نیست.  تداوم جنگ و خشونت طی چندین دهه متوالی توام با هنجار های فرهنگی و سنتی سبب محرومیت بیشتر زنان گردیده – چنانچه که برابری جنسیتی و تلاش ها در راستای توانمند سازی آنان را نیز با چالش بزرگتر روبرو کرده است.

 

باوجود آنکه زنان تقریبا نصف جمعیت افغانستان را تشکیل میدهند، اما با آن هم نمایندگی و حضور آنها در بسیاری از بخش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چندان مشهود نیست

ما در گروپ بانک جهانی به این باور هستیم که هیچ کشور، جامعه و اقتصادی نمی تواند بدون مشارکت کامل و مساوی زنان، مرد ها، دختران یا پسران به ظرفیت های بالقوه خود دست پیدا کند  چون مجادله با چالش های قرن ۲۱ مشروط به سهم و مشارکت پایدار تمام افراد جامعه است. تساوی جنسیتی در محور اهداف گروپ بانک جهانی که همانا پایان دادن به فقر گسترده و تقویت پایدار رفاه اجتماعی می باشد، قرار دارد.

آنچه تا کنون من شاهد بود ام این است که نتایج پالیسی ها و فعالیت های که به منظور توانمندسازی زنان و تساوی جنسیتی در افغانستان تطبیق گردیده است، مثبت میباشد. قانون اساسی حق مساوی زنان را تضمین کرده است. با گذشت هر روز تعداد بیشتر دختران و زنان در مکاتب و موسسات تحصیلات عالی ثبت نام می نمایند و مشارکت زنان در ادارات دولتی در مراکز شهر ها و ولایات رو به افزایش است.

 

من و همکارانم در بانک جهانی به آنچه به منظور توانمندسازی بیشتر زنان افغان و فراهم سازی فرصت های بیشتر برای تامین پیشرفت و رفاه اجتماعی آنها انجام میدهیم، افتخار می کنیم. پروژه های مانند توانمند سازی اقتصادی زنان تحت برنامه انکشاف اقتصاد روستایی (WEE-RDPبرنامه ملي باغداری و مالداری (NHLP) و برنامه اقراء به طور متوازن و پایدار زنان  را در بخش های آغاز تجارت های کوچک، یادگیری مهارت های جدید و افزایش دسترسی عادلانه شان به زمینه های تعلیمی ابتدایه و ثانوی کمک میکند.

انتظار میرود که با بهبود اوضاع در افغانستان زمینه برای تطبیق بهتر پروژه ها بیشتر فراهم گردد. تجارب گذشته برای ما نشان میدهد که تعداد بیشتر زنان در مناطق روستایی به آغاز و انکشاف تشبثات کوچک علاقمند اند، اما نیاز های آنها در خصوص فراهم آوری منابع اغلبا نادیده گرفته میشوند. روی همین ملحوظ برنامه توانمند سازی اقتصادی زنان از طریق فراهم سازی حمایت های مالی و تخنیکی برای زنان نهایت فقیر و آسیب پذیر در جوامع روستایی کمک میکند تا تشبثات کوچک را راه اندازی نمایند و به منابع مالی دسترسی حاصل کنند. این برنامه ۷۶ ولسوالی را در سراسر افغانستان تحت پوشش قرار میدهد و توقع میرود تا شماری از زنان روستایی به ایجاد تجارت های کوچک اقدام نمایند که در نهایت زمینه کار را برای دیگر روستا نشینان نیز فراهم خواهد نمود. توقع می رود بیشتر از نیم میلیون جمیعت روستایی کشور از این برنامه به طور مستقیم و یا غیر مستقیم مستفید شوند.

در عین زمان برنامه ملی باغداری و مالداری از طریق برگزاری پروگرام های آموزشی کشت و پرورش محصولات زراعتی و باغداری برای هزاران تن از زنان دهقان در روستا های کشور زمینه ایجاد باغچه های خانگی را فراهم ساخته است. به کمک این برنامه تعداد زیادی از زنان روستایی اکنون قادر به تولید محصولات زراعتی و کسب درآمد و معیشت پایدار گردیده اند و در نهایت در محیط خانواده و محلات شان صاحب جایگاه بهتر اجتماعی شده اند.

با درک اینکه تعلیم جایگاه و نقش بزرگی در راستای توانمندسازی زنان افغان دارد؛ ما در همکاری با سایر تمویل کنندگان بین المللی و همکاران انکشافی تلاش میکنیم تا از طریق برنامه اقراء زمینه دسترسی دختران را به فرصت های آموزشی ابتدایی و ثانوی در یکعده ولایات مشخص افزایش دهیم. از سوی دیگر برنامه انکشاف تحصیلات عالی نیز در صدد رفع عوامل و مشکلاتی است که مانع دسترسی دختران در پوهنتون های دولتی بر اساس بورسیه های تحصیلی میشود و از سوی دیگر برای محصلین در اعمار لیلیه ها و فراهم سازی امکانات ترانسپورتی مصوون کمک میکند.

تعهد ما به تساوی جنسیتی و توانمند سازی زنان تنها به تمویل چند پروژه محدود بسنده نخواهد بود.  ما سعی و تلاش نهایی خویش را به خرج میدهیم تا تمام فعالیت ها و برنامه های انکشافی ما بر تقویت تساوی جنسیتی متمرکز بوده و در مطابقت کامل با برنامه های ملی دارای اولویت دولت جمهوری اسلامی افغانستان طرح و تطبیق شوند.

 

تعهد ما به تساوی جنسیتی و توانمند سازی زنان تنها به تمویل چند پروژه محدود بسنده نخواهد بود.

این همه بیانگر آن است که ما در راستای توانمندسازی زنان افغان و تساوی جنسیتی در این کشور گام کوچک اما استوار را برمیداریم.

توانمند سازی زنان افغان در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میتواند تاثیرات مثبت را روی انکشاف یک جامعه متوازن برجا بگذارد و در دراز مدت منجر به رشد و توسعه پایدار اقتصادی در افغانستان گردد.  تقویت و تداوم دست آورد ها طی سالیان گذشته و گسترش بیشتر تلاش ها در راستای توانمندسازی زنان میتواند دلیلی باشد تا برای سالیان متوالی از روز جهانی زن در افغانستان تجلیل به عمل بیاوریم.


Authors

Henry G. Kerali

World Bank Country Director for Afghanistan

Join the Conversation

The content of this field is kept private and will not be shown publicly
Remaining characters: 1000