ایجاد صلح و ثبات در افغانستان از صنف درسی شروع می شود

This page in:
Education is the bedrock for peace and a more resilient and self-sufficient Afghanistan
شاگردان یکی از مکاتب ابتداییه در ولایت پنجشیر. امتیاز عکس: شرکت مشورتی رومی/ بانک جهانی

امروز ۲۴ ماه جنوری مصادف به روز بین المللی معارف میباشد. این در حالیست که در ماه دسمبر سال ۲۰۱۷ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد این روز را بمنظور ارج گذاری به نقش محوری و اساسی تعلیم وتربیه در راستای تامین صلح و انکشاف پایدار مسمی نموده و قرار است منبعد از این روز همه ساله بعنوان روز جهانی معارف تجلیل بعمل اید.

هدف از تجلیل این روز جهانی نه تنها جلب توجه به معارف به عنوان یکی از اهداف کلیدی اهداف انکشاف پایدار ۲۰۳۰ سازمان ملل متحد میباشد، بلکه بر نقش کلیدی تعلیم و تربیه در راستای فقرزدایی، افزایش دسترسی به خدمات صحی، گسترش و نهادینه سازی تساوی جنسیت، تامین و تحکیم صلح در سراسر جهان نیز تاکید میورزد.

بدون شک اموزش یگانه راه ایجاد نیروی بشری مورد نیاز برای رشد پایدار در دراز مدت پنداشته میشود .

اختصاص دادن یک روز به عنوان روز جهانی معارف، اراده و عزم جامعه بین المللی را مبنی بر حمایت همه جانبه از دسترسی عادلانه همه ای مردم به تعلیم و اموزش با کیفیت را نشان میدهد.

منحیث معین وزارت معارف افغانستان، خوشحالم که معارف امروز درصدر اجندای جامعه جهانی قرار گرفته زیرا تعلیم و تربیه در تامین صلح و ثبات نقش خیلی مهم و ارزنده دارد .

در حالیکه افغانستان با چالش های ناشی از چندین دهه جنگ روبرو است، تاکید بر اهمیت نقش تعلیم وتربیه در راستای تامین و تحکیم پایدار صلح و ثبات در این کشور بسیار مهم و حیاتی است .

 برای ما، معارف به معنای بنیاد یک افغانستان صلح آمیز، خودکفا و مترقی میباشد.

بیاد دارم در سفر اخیرم به ولایت پکتیکا، که یکی از ولایات کمتر انکشاف یافته است، یکی از متنفذین آن ولایت از نقش کلیدی معارف در راستای انکشاف جامعه چنین گفت: "ما به کانال های آبیاری، انرژی برق و خدمات صحی نیاز داریم، اما لطفاً در قدم اول به معارف و اصلاح نظام آموزشی توجه نمایید چون نسل های آینده می توانند تنها از طریق کسب دانش، سرک و پل ساخته و خدمات صحی بهتر را برای مردم ارایه نمایند ."

در حالیکه معارف برای رسیدن به آینده بهتر حیاتی پنداشته می شود، متاسفانه هنوز هم تعداد کثیری از مکاتب در افغانستان مسدود بوده و سبب محروم شدن کودکان از حق آموزش میگردد.

قابل یادوریست که ناامنی و تشدید جنگ در سالیان گذشته سبب مسدود شدن بیشتر از یکهزار مکتب به روی اطفال واجد شرایط گردیده و تعداد زیادی از اطفال ما از رفتن به مکتب وکسب آموزش وپرورش باز مانده اند.

موانع دیگری نیز چون کمبود بودجه، عدم موجودیت ساختمان برای مکاتب، جغرافیای نامطلوب وصعب العبور، کمبود معلمین مسلکی، بخصوص معلمین زنانه در مکاتب دختران و تا حدی هم مشکلات فرهنگی و اجتماعی مانع دسترسی اطفال به مکتب گردیده است.

هرچند در سال ۲۰۱۸ در حدود ۲۰۰ تا۳۰۰ مکتب بازگشایی شده، اما بقیه این مکاتب همچنان تعطیل بوده و دروازه های شان به روی شاگردان ما بنابر دلایل فوق الذکر بسته مانده اند.

The public support to education is increasing and MoE encourages innovative models and public and civil society support
شاگردان حین تفریح در یکی از مکاتب ابتداییه ولایت خوست. امتیاز عکس: شرکت مشورتی رومی/ بانک جهانی

وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان با حمایت مالی شرکای انکشافی خویش بشمول بانک جهانی، صندوق بازسازی افغانستان و اداره مشارکت جهانی برای توسعه معارف، دسترسی کودکان را به معارف در صدر اولویت های کاری خویش قرار داده است.

بمنظور دستیابی به این هدف، قرار است وزارت معارف از طریق پروژه اقراء، ۲۷۰۰ باب مکتب را در پنج سال  آینده با همکاری برنامه ملی میثاق شهروندی اعمار نموده و آموزش های مسلکی بیشتر و بهتر را برای معلمان فراهم نماید.

یکی از اهداف اساسی پروژه اقرا، افزایش دسترسی دختران به محیط اموزشی بهتر از طریق حمایت از اصلاحات بنیادی نصاب تعلیمی و ارایه خدمات تعلیمی بهتر در چارجوب حکومتداری خوب برای شهروندان کشور میباشد .

حمایت مردم غرض توسعه معارف در کشور افزایش یافته و همچنان وزارت معارف از برنامه ها و مدل های ابتکاری شهروندان بخصوص طرح های ابتکاری جامعه مدنی حمایت می کند. به عنوان مثال، ما در حال ایجاد یکتعداد مکاتب برای دختران هستیم که در هر مکتب دو و یا سه دختر را از هر ولایت در خود جذب کرده و آموزش عالی و با کیفیت را توسط استادان زن برای آنان فراهم نمایم.

این طرح درابتدا با مخالفت های نیز روبرو بود، به طور مثال  یکتن از علمای دینی در ولایت غزنی در اغاز با این طرح مخالفت نمود، اما با دیدن این مکاتب از نزدیک دیدگاه وی تغییر نموده و حتی حاضر شد تا دو تن از دخترانش را شامل در  یکی از این مکاتب نماید.

اصلاحات در نظام معارف بدین معناست که اطفال از امکانات بهتر آموزشی چون کتاب، قرطاسیه و معلمین مسلکی برخوردار باشند .

همه افغانها بخصوص والدین در سراسر کشور عزیز ما میتواند به متحدین قوی برای ما در راستای تشویق و حمایت از نسل جوان و اطفال خویش برای رسیدن به آینده بهتر از راه آموزش مبدل شوند.

تقویت و انکشاف نظام معارف، می تواند برای شاگردان فرصت کسب مهارت های ضروری را فراهم نموده تا آنان  بتوانند در مقابل چالش های آینده با متانت وعقلانیت برخورد نمایند.

چنانچه نسل های گذشته ما برای تحکیم صلح وثبات در کشور مبارزه نمودند، اکنون  مسئولیت نسل نوین افغانستان این است تا کشور را به سمت صلح و انکشاف پایدار رهبری نمایند .

در اخیر باید گفت که تنها ایجاد یک سیستم معارف قوی با بنیاد مستحکم میتواند رهبران با درایت اینده به بار آورده و سبب ثبات و ترقی درکشور گردد .


Join the Conversation

The content of this field is kept private and will not be shown publicly
Remaining characters: 1000