اهمیت نقشه برداری برای اینده افغانستان، اما یک سرک در یک وقت

This page in:
Afg-openingstreetmapping-08feb2018-1
اوپن ستريت مپ يک منبع رایگان معلومات جغرافيايی است که توسط یک گروهی از متخصصان  نقشه برداری بميان آمده و فعالیت می نماید. عکس: تایمنی فلم/ بانک جهانی

بانک جهانی در ماه می سال ۲۰۱۷، از پانزدهمین  سالگرد از سرگیری فعالیت هایش در افغانستان تجليل نمود.  این در حالیست که طی این ۱۵ سال گذشته بانک جهانی حمایت لازم را برای دولت افغانستان غرض فراهم آوری خدمات عامه به افغانها فراهم نموده است. در اين فرایند، مشترکاً با دولت افغانستان ما توانستیم معلومات و آمار بسیاری را در بخش های صحت، معارف و هم چنان زیربنا ها جمع آوری نمايیم.

با آنکه معلومات در عرصه های مختلف بصورت پراگنده و غیر هماهنگ در دسترس عام قرار دارد اما این معلومات هنوز هم کافی نیست تا افغانها و همکاران انکشافی را در طرح ریزی برنامه ها و تدوین پاليسی ها که نقش کلیدی دارند، کمک نماید. به طور مثال ما در حاليکه آمار تطبيق واکسين و اطفال نوزاد را داريم، اما در مورد سرک ها ییکه به مراکز صحی منتهی میشوند آگاهی نداریم. به همین ترتیب، ممکن است در رابطه به میزان حاضری شاگردان در مکاتب و شاگردانيکه در امتحانات کامياب ميشوند بدانیم، اما  در مورد اینکه آیا چه زمانی را در برمیگیرد، تا شاگردان به مکتب برسند، معلومات کافی در دست نداريم.

این مثال ها نشان دهنده این است که چگونه  معلومات و آمار اساسی و دقیق ميتواند در گسترش پلانگذاری تسهيلات و خدمات صحی کمک نماید  و يا هم چگونه میتوانیم با دسترسی به این آمار دسترسی معارف را تقويت بخشیم. در نهایت امر، نقشه برداری هرکيلومتر سرک به ما کمک مينماید، تا بدانیم که اطفال بعد از طی چه مصافتی به مکتب میرسند، یا چه زمانی نیاز است، تا یک بیمار به شفاخانه برسد . بدون شک، دسترسی به آمار اساسی و دقیق یک نياز شمرده می شود، تا در روشنی آن مسوولین ذیربط در تمام سطوح از آن استفاده نمایند. 

در اين اواخر، وزارت احیاء و انکشاف دهات و وزارت فواید عامه به یک نرم افزار رایگان بنام اوپن استريت مپ رو آورده اند، تا از طریق ستلایت به آمار و تصاویر با کيفيت دسترسی یابند. این تصاویر مستقیماً در توسعه فعالیت های انکشافی و حفظ و مراقبت سرک ها کمک مینمایند.

برای حفظ و مراقبت و پلانگذاری درست سرک ها آمار مکمل و دقيق در مورد شبکه سرک ها باید در دسترس باشد. این آمار برای پلانگذاری توسعه و نگهداری بيشتر از ۲۲۰۰ کيلومتر سرک  و ۳۰۰۰ متر پُل های اعمار شده و ۶۰۰۰ کيلومتر سرک موجود که به کمک بانک جهانی و صندوق بازسازی افغانستان حفظ و مراقبت میگردد، اهميت کليدی دارد. 
 

Mapping Afghanistan’s future, one road at a time
منظره کابل از فضا. عکس: نندنی کرشنان/ بانک جهانی 

اوپن ستريت مپ يک منبع رایگان معلومات جغرافيايی است که توسط یک گروهی از متخصصان  نقشه برداری بميان آمده و فعالیت می نماید.  معلومات جمع آوری شده توسط وزارت احیا و انکشاف دهات که مسئوليت اعمار، حفظ و مراقبت سرک های درجه سه را دارد، و وزارت فوايد عامه که مسئوليت اعمار، حفظ و مراقبت سرک های درجه دو را دارد، نه تنها وزارت های متذکره را در قسمت ثبت و فهرست سازی سرک ها که توسط این وزارت ها اعمار شده کمک مینماید، بلکه میتوانند به وزارت ها و نهاد های انکشافی دیگر آمار و معلومات دقیق را مهیا نماید. همچنان در آینده نیز از اين معلومات در طرح و پلانگذاری پروژه های بعدی و تدوین پاليسی ها توسط بانک جهانی، وزارتخانه ها و همکاران انکشافی مورد استفاده قرار گیرد. 

با درک اهميت دسترسی به آمار و معلومات اساسی، ما با دولت افغانستان از نزديک کار ميکنيم و در کابل کورسهای آموزشی را در رابطه به آمار جغرافيایی منبع باز راه اندازی نمودیم، که از این طریق اشتراک کنندگان توانستند معلومات در مورد سرک ها و استفاده از زمین (به طور مثال، ساحات تجارتی، رهایشی و صنعتی) و  سایر محلات در مساحت بیشتراز ۱۱۲ کیلومتر مربع در ولایت شرقی ننگرهار را دیجیتال سازی نمایند. 

دو دوره کورس های آموزشی در ماه های سپتمبر و نوامبر سال ۲۰۱۷ در کابل دایر گردید که بیش از ۳۱ کارمند از ۹ وزارتخانه، ۳ نهاد انکشافی، یک شاروالی، يک پوهنتون و بعضی از کارمندان بانک جهانی  در این کورس ها اشتراک کردند. در جريان این  کورس های آموزشی، اشتراک کنندگان  موقعيت های محلات که تا هنوز نقشه برداری نشده بودند، را شناسایی و علامت گذاری کرده، سرک ها را ردیابی و آنها را به شبکه های موجود وصل نمودند، که همه اینها در اوپن ستريت مپ درج گردید.

برای رديابی سرک ها تصاوير ماهواره یی باید مشاهده شود و خطوطی که بخش هایی از سرک ها را باهم وصل میکنند شناسایی گردند. این کار توسط مرورگر انترنت و يا نرم افزار مستقل انجام میشود. در صورت خم و پيچ نقاط ممکن از يکدیگر چند متر دور باشند، و یا در صورتيکه سرک مستقيم باشد ممکن صدها متر فاصله داشته باشند. از مشخصات ديگراین نرم افزار ثبت نوع سرک است که آیا سرک اسفالت شده يا خیر، جغل اندازی گردیده و يا زمين خاره است. بعد از اينکه کاربر معلومات را درج و به روز میسازد، این معلومات در سرور اپلود میشود و بعد از چند دقيقه، اين معلومات و آمار در سراسر جهان در دسترس همگان قرار ميگیرد.

در کورس آموزشی بعدی، بانک جهانی در نظر دارد، تا محصلین افغان را در قسمت ديجیتال سازی آموزش دهد. توقوع میرود که کارکنان وزارتخانه ها منحیث ناظران و تاييد کننده گان با محصلین کار نمایند. اميدواریم که از استعداد افغان ها بطور جمعی و مفید استفاده صورت گرفته، و با ساختن مهارت های قابل انتقال، دانش محلی را با هزينه اندک تقويت بخشیم.

ما منتظر تدویر کورس های آموزشی بعدی در کابل هستيم. 


Authors

Christina Wieser

Senior Economist, Poverty and Equity Global Practice, World Bank

Join the Conversation

The content of this field is kept private and will not be shown publicly
Remaining characters: 1000