نقش کمک های جهانی در نجات زندگی افغان ها از ویروس کوید-۱۹

This page in:
Afghan medical doctors serving COVID-19 patients Afghan medical doctors serving COVID-19 patients

یکی از موانع عمده ای که افغانستان در امر مبارزه با شیوع ویروس کووید-۱۹ با آن مواجه است؛ همانا فشاریست که میزان بلند تقاضای خدمات بالای سیستم شکننده صحی این کشور وارد می کند.

پس از آنکه که ویروس کرونا در ماه اپریل گذشته در افغانستان شیوع یافت، وزارت صحت عامه افغانستان اقداماتی را به منظور مهار این بحران صحی روی دست گرفت و توانست تا کمک مالی بلاعوض بانک جهانی به ارزش 100.4 میلیون دالر امریکایی را برای پروژه مقابله اضطراری با کووید-۱۹ و آماده سازی سیستم صحی دریافت و روند اجرایی آنرا آغاز نماید.

با وجود اقدامات و تدابیر ابتدایی برای وقایه و جلوگیری از انتشار ویروس؛ مانند توقف سفر های هوایی و زمینی و اجرای قرنطین در سطح کشور، تعداد افراد مبتلا به کووید-۱۹ در افغانستان افزایش یافت.

بربنیاد یافته ها و معلومات وزارت صحت عامه از زمانی که اولین مورد مثبت کووید-۱۹ در ماه فبروری امسال در هرات ثبت شد الی تاریخ ۲۲ آگست به تعداد ۳۷۹۵۳ قضیه مثبت ویروس کوید-۱۹ و تعداد ۱۳۸۵ مورد فوتی در افغانستان ثبت شده است. کابل پایتخت افغانستان بیشترین صدمه را از این بحران متحمل شده است طوری که مجموعا ۱۴۳۷۱ قضیه مثبت ابتلا و ۴۵۶ فوتی تنها در این شهر گزارش شده است.

این پروژه در مجموع تا حال ۸۶۳ متریک تن تجهیزات محافظت شخصی را به کابل انتقال داده است

به کمک بانک جهانی دولت افغانستان توانسته است از افراد مبتلا به ویروس، نفوس در معرض خطر، کارمندان صحی ارایه کننده کمک های خدمات اضطراری و همین طور مراکز آزمایش و معالجه و نهادهای ملی بخش صحی حمایت نماید. 

پروژه مقابله اضطراری با کووید-۱۹ و آماده سازی سیستم صحی در افغانستان با همکاری چندین نهاد دولتی و بین المللی در حال تطبیق است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونسف) در ماه جون امسال در چهارچوب این پروژه تجهیزات عاجل صحی، به شمول لوازم یکبار مصرف طبی برای بخش های مراقبت های ویژه شفاخانه ها، تهیه وسایل اکسری؛ مواد لابراتواری مورد نیاز و ۱۵۰۰۰۰ بسته های مربوط به تجهیزات محافظت شخصی را که میتواند نیازمندی  شش ماهه بیشتر از ۶۸۰۰ کارمند مراقبت های صحی خط اول مقابله با کووید- ۱۹ مرفوع نماید به دولت افغانستان تحویل داد. این پروژه در مجموع تا حال ۸۶۳ متریک تن تجهیزات محافظت شخصی را به کابل انتقال داده است. 

این تجهیزات کارمندان بخش صحی را که به شدت در معرض خطر ابتلا به ویروس کووید-۱۹ قرار دارند قادر می سازد تا تشخیص و مراقبت بهتری از نزدیک به ۱۰ هزار مریض بستری شده ویروس کرونا انجام دهند. این پروژه همچنین در حدود ۱۳۰۰ بستر مراقبت های ویژه را در سطح کشور اضافه کرده است.

علاوه بر آن، با همکاری سازمان صحی جهان و در چوکات این پروژه، هفت لابراتوار از قبل موجود در کشور با امکانات و وسایل پیشرفته طبی تجهیز شده و دو لابراتوار دیگر به منظور آزمایشات ویروس کووید-۱۹ تاسیس گردیده است.

بلند بردن سطح آگاهی عامه در بطی ساختن انتشار کووید-۱۹ حیاتی است. به این منظور، در فاصله زمانی بین ماه اپریل الی آگست ۲۰۲۰ این پروژه در پخش و نشر ده هزار پیام رادیویی، تلویزیونی و چاپی در مورد اعراض و علایم و راه های وقایه از ابتلا به ویروس کووید-۱۹ کمک کرده است.

هدف این پروژه اینست تا زمان آزمایش ویروس کووید-۱۹ را به ۴۸ ساعت و یا کمتر از آن برای ۷۰ درصد از کیس های تایید شده برساند

وزارت صحت عامه مسوولیت هماهنگی اقدامات و فعالیت های اداره یونیسف، سازمان صحی جهان؛ نهادهای غیر دولتی مسئول در امر راه اندازی کمپاین های آگاهی عامه و نظارت از سوی نهاد های ثالث در امر تطبیق این پروژه را به دوش دارد.

در کوتاه مدت هدف این پروژه اینست تا زمان آزمایش ویروس کووید-۱۹ را به ۴۸ ساعت و یا کمتر از آن برای ۷۰ درصد از کیس های تایید شده برساند  و همچنین میزان آگاهی عامه را به ۵۰ درصد افزایش دهد. به این معنا که حداقل نصفی از نفوس کشور باید بتواند حد اقل سه علایم اصلی ویروس کووید-۱۹ و سه اقدام پیش گیرانه آن را تشخیص دهند.

Image
Afghanistan COVID-19 Emergency Response and Health Systems Preparedness (grant) Project.
داکتران افغان در یکی از شفاخانه ها هنگام عملی سازی تدابیر وقایوی به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کوید-۱۹ به بیمار دیگر

در میان مدت هدف این پروژه تعقیب و نظارت صحی ۷۰ درصد از مبتلایان شناسایی شده کووید-۱۹در افغانستان، اطمینان از آموزش ۸۰ درصد از داکتران و نرس های شفاحانه های ولایتی در مورد معیار های معالجه کلینیکی کووید-۱۹ مطابق معیار های سازمان صحی جهان و کسب اطمینان از دسترسی ۸۰ درصد از شفاخانه های ولایتی به تجهیزات و امکانات تجرید مریضان مصاب به بیماری های ساری، می باشد.

ما و اکثریت همکاران ما که در وزارت صحت عامه کار می کنیم داکترانی هستیم که در شفاخانه های سراسر کشور کار کرده ایم. به همین منظور در حالیکه شیوع ویروس کوید-۱۹ در سراسر جهان در حال گسترش است، ما درک دقیقی از چالش ها و دشواری های موجود داریم. ما نه تنها به عنوان داکتران بلکه به عنوان خدمت گذاران عامه تویع داریم  که در طول این دوره بحرانی، رهبری مبارزه با این پدیده را که حیات بشری را تهدید می کند، به عهده بگیریم.

با همکاری جامعه جهانی و دریافت کمک مالی از نهاد هایی بین المللی مانند بانک جهانی، ما امیدهای زیادی داریم تا بتوانیم جان افراد زیادی را نجات داده و بیشتر از آن بتوانیم سیستم صحی افغانستان را که میلیون ها افغان به خدمات صحی آن متکی هستند، تقویت نماییم.

 

 


Join the Conversation

The content of this field is kept private and will not be shown publicly
Remaining characters: 1000