تقویت روند مبارزه در مقابل بحران کووید-۱۹ در افغانستان

This page in:
?? ???? ????? ????? ?????? ????? ??? ?? ??? ?? ????? ??? ??? یک خانم افغان هنگام دریافت خدمات صحی در یکی از کلنیک های صحی

زمانی که افغانستان نخستین واقعۀ ویروس کووید-۱۹ را در ماه فبروری سال جاری در ولایت هرات ثبت کرد، تمرکز حکومت روی اولویت‌های دیگری چون ایجاد یک حکومت جدید و تطبیق موافقتنامۀ صلح میان طالبان و ایالات متحده بود که حکومت را تحت فشار قرار داده بود.

در ماه مارچ هنگامی که تعداد واقعات ویروس کووید-۱۹ در سراسر هرات رو به افزایش بود، کشور در ردیابی، آزمایش، و تجرید واقعات جدید با مشکلات زیادی مواجه بود. با وجود وضع قرنطین در مراکز پر نفوس، تعداد واقعات مثبت روبه افزایش بود. ارقام رسمی واقعات ابتلا به کووید-۱۹ در تاریخ ۵ آگست، به بیش از ۳۶۷۱۹ هزار و تعداد واقعات فوتی به ۱۲۸۰ نفر میرسید، اما این ارقام احتمالاً بیانگر وضعیت واقعی نبوده و میزان مبتلایان به این بیماری به مراتب بیشتر از این است.

شیوع ویروس کووید-۱۹ افغانستان را ، که حتی قبل از ظهور این بحران بنابر بی باوری بالای وضعیت سیاسی و امنیتی با شرایط دشوار روبرو بود، تحت فشار بیشتر قرار داد . پیش بینی میشود که میزان رشد اقتصادی در جریان سال ۲۰۲۰ به سرعت کاهش یابد و اکثریت مطلق نفوس کشور به علت تأثیرات شدید بحران کوید-۱۹ بالای زمینه های اشتغال زایی زیر خط فقر سقوط کنند.

پاسخ سریع به بحران

بانک جهانی با آگاهی از تهدیداتی که شیوع ویروس کوید-۱۹ متوجه سیستم شکنندۀ صحی و اقتصاد این کشور کرده بود، به سرعت وارد عمل شد و به تاریخ ۲ اپریل یک بستۀ کمک فوری مالی ۱۰۰ میلیون دالر را فراهم کرد تا افغانستان را در تقویت و آماده ساختن نظام صحی کمک کند.

Afghan doctors working in COVID-19 laboratory supported by the World Bank
شماری از داکتران افغان مصروف کار در یکی از شفاخانه های کوید۱۹ که توسط بانک جهانی حمایت می گردد

این کمک حکومت افغانستان را قادر ساخت تا کمیت و کیفیت خدمات صحی جهت تشخیص و تجرید واقعات کووید-۱۹ را تقویت بخشد، ظرفیت آزمایش را بلند ببرد، و شفاخانه‌ها و سایر مراکز صحی را با تجهیزات و وسایل ضروری طبی اکمال کند.

تا وسط ماه جون، بیشتر از ۸۰ تُن وسایل طبی به شمول لباس محافظت شخصی برای کارکنان صحی، منحیث بخشی از این کمک، توسط یونیسف از طریق هوا به کابل انتقال داده شد. 

مبارزه با معلومات نادرست

هنگامی که بیماری کووید-۱۹ در سراسر کشور شیوع یافت، معلومات نادرست در مورد این بیماری سریعتر از خود مرض شایع شد. شبکه‌های اجتماعی نقش مهمی در پخش آگاهی در مورد اقدامات پیش گیرانه بازی کردند، اما پخش معلومات با طوفانی از تصورات غلط و معلومات بی اساس توأم بود. در مناطق روستایی برخی‌ها به گرفتن انتی بیوتیک‌ها آغاز کردند، حال آن که در مراکز شهر ها بسیاری از اشخاص جوان که به این بیماری مبتلا شدند، از بیان آن انکار می کردند – این حالت به علت قباحتی که در مورد مرض در ذهن مردم ایجاد شده بود و هم چنان ترس از رفتن به قرنطین، به وجود آمده بود.

 

Image
A World Bank project staff raising awareness among rural Afghans on COVID-19
کارمندان یکی از پروژه های بانک جهانی در حال ارایه معلومات به روستا نشینان افغان در مورد بیماری کوید ۱۹

وزارت صحت عامه به همکاری بانک جهانی، جهت مهار کردن انتشار معلومات نادرست کمپاین آگاهی عامه را تطبیق کرد که طی آن پیام‌های در مورد وقایه در برابر این بیماری، تشویق به قرنطین خودی، فاصله اجتماعی، پوشیدن ماسک، شستن دست‌ها به طور متکرر را پخش کرده و مشوره‌هایی جهت جلوگیری از تداوی‌هایی غیر مؤثر و مضر این بیماری ارائه گردید.

تقویت اقتصاد

بحران کووید-۱۹ و اقدامات بازدارنده ناشی از آن اثرات منفی قابل ملاحظه‌ ایی را بر اقتصاد افغانستان که از قبل هم شکننده بود، وارد کرده است. محدودیت‌های گشت و گذار در شهرها و مسدود بودن سرحدات سبب برهم خوردن شدید فعالیت‌های اقتصادی و کاهش میزان مصرف و داد و ستد تجارتی گردیده، میزان واردات به شدت کاهش یافته، میزان پرداخت‌های مالیاتی کاهش یافته، و حجم صادرات را نیز تقلیل داده است. 

به منظور اینکه افغانستان سرعت تطبیق اصلاحات را در چنین شرایط دشوار حفظ کند و میزان کسر عواید داخلی را مدیریت کند، بانک جهانی در قدم دوم کمک بلاعوض به ارزش ۱۶۰ میلیون دالر را در ماه می سال جاری میلادی تصویب کرد. این کمک بلاعوض مالی یکجا با ۲۴۰ میلیون دالر کمک بلاعوض صندوق بازسازی افغانستان، به ۴۰۰ میلیون دالر می رسد که زمینه را نه تنها برای تداوم یک سلسله اصلاحات کلیدی در بخش مالی حکومت فراهم می نماید، بلکه از طریق آن اصلاحات در بخش تنظیم امور تجارت و کار و بار تداوم می یابد، سرمایه گزاری های خصوصی تشویق می شوند ، مشارکت اجتماعی را توسعه بخشیده، و اصلاحات در ارایه خدمات عامه حمایت میگردد.

با توجه به نقش حیاتی که تجارت و کار و بار در رشد اقتصاد ایفا می‌کند، بانک جهانی در اوایل ماه جولای سال ۲۰۲۰، یک کمک بلاعوض مالی دیگر را به ارزش ۲۰۰ میلیون دالر جهت مساعدت به مردم و تشبثات خصوصی آسیب پذیر فراهم کرد. این بسته مالی حکومت را کمک میکند تا پالیسی‌هایی را که احیای سریعتر اقتصادی را کمک میکند، تقویت کرده و زیربنا ‌های اساسی مانند آب، برق، و مخابرات را فعال نگهدارد. 

این بسته مالی حکومت را کمک میکند تا پالیسی‌هایی را که احیای سریعتر اقتصادی را کمک میکند، تقویت کرده و زیربنا ‌های اساسی مانند آب، برق، و مخابرات را فعال نگهدارد.

Image
Lock down in Kabul
تدابیر جلوگیری از گسترش بیماری کوید ۱۹ که توسط دولت عملی گردید تاثیرات عمیق را بالای اقتصاد و شرایط زندگی خانواده ها گذاشته است

حمایت از خانواده های فقیر

بحران شیوع کووید-۱۹ بدترین اثرات اش را بالای وضعیت زندگی خانواده های فقیر و آسیب پذیر برجا گذاشته است. بانک جهانی جهت کاهش تأثیرات اقتصادی بحران کووید- ۱۹ بالای زندگی خانواد‌ه های افغان و حمایت از زنجیره‌های حیاتی عرضۀ مواد غذایی به تازگی کمک مالی جدیدی را تصویب نموده است. 

بستۀ جدید کمک بلاعوض مالی ۳۸۰ میلیون دالری، که در همین هفته جهت تمویل پروژه کمک برای خانواده ها و جوامع افغان متاثر از کووید-۱۹ تصویب شد، قرار است زمینه آنرا فراهم کند تا از طریق شوراهای انکشافی قریه در سطح تمام ولسوالی ها و روستا های افغانستان برای خانواده های بی بضاعت و مستحق بسته های مواد غذایی و صحی توزیع گردد. توقع میرود که از این پروژه تقریباً ۲.۹ میلیون خانواده فقیر و بی بضاعت در سراسر افغانستان مستفید شوند.

این پروژه متمم یک پروژۀ موازی دیگر است که از طریق برنامه ملی میثاق شهروندی–  بزرگترین برنامۀ انکشافی حکومت تنظیم میگردد. هر دو پروژه با هم، ۹۰ در صد خانواده های فقیر و بی بضاعت را در سراسر کشور زیر چتر برنامۀ «دسترخوان ملی» تحت پوشش قرار می‌دهند که به طور تخمینی در حدود ۴.۱ میلیون خانواده را که میزان در آمد روزانۀ شان ۲ دالر امریکایی یا کمتر از آن است.

بانک جهانی همچنان در هفتۀ روان، کمک مالی بلاعوض ۱۰۰ میلیون دالری دیگر را برای پروژۀ کمک اضطراری به زراعت و تأمین مواد غذایی  جهت بهبود مصؤونیت غذایی و افزایش میزان کشت و تولید محصولات زراعتی، و  تقویت زنجیره‌های تجارتی عرضۀ مواد غذایی، به ویژه گندم، منظور کرد.

قرار است که کمک های مالی بیشتر به منظور تقویت خدمات آب رسانی، و مراعات حفظ الصحه منحیث بخشی از تلاش های بانک جهانی در راستای پاسخگویی به بحران کووید-۱۹ برنامه ریزی و فراهم گردد.

تداوم کمک به مردم افغانستان

حمایت و کمک‌های بانک جهانی در همین جا خاتمه نخواهد یافت. ما ساختار پروژه ها و برنامه های جاری خویش را در افغانستان بازنگری نمودیم تا منابع لازم برای دولت افغانستان به منظور رسیدگی به نیازمندی‌های فوری کشور و مدیریت فشارهای مالی فراهم گردد.

قرار است که کمک های مالی بیشتر به منظور تقویت خدمات آب رسانی، و مراعات حفظ الصحه منحیث بخشی از تلاش های بانک جهانی در راستای پاسخگویی به بحران کووید-۱۹ برنامه ریزی و فراهم گردد. 

ما همچنان برای تقویت سیستم های دسترسی به امکانات مالی و قرضه نیز کار میکنیم تا سرمایه گذاری ‌های خیلی کوچک، کوچک و متوسط به خدمات مالی پایدار دسترسی حاصل کنند و خدمات پولی موبایل در سراسر کشور گسترش یابد.

بانک جهانی منحیث یکی از شریکان بزرگ انکشافی افغانستان، به کمک به این کشور در مبارزه با بحران کووید-۱۹ متعهد باقی میماند و در کنار مردم افغانستان که در سراسر این زمان دشوار و مملو از ابهامات مقاوم باقی مانده اند، می‌ایستد.

 

 


Authors

Henry G. Kerali

World Bank Country Director for Afghanistan

Join the Conversation

The content of this field is kept private and will not be shown publicly
Remaining characters: 1000