Published on Eurasian Perspectives

Հայաստանի ապագան՝ պատկերված նկարներով և բառերով

This page in:

[[avp asset="/content/dam/videos/eca/2018/jun-2/future_armenia_kids_drawing_armenian_hd.flv"]]/content/dam/videos/eca/2018/jun-2/future_armenia_kids_drawing_armenian_hd.flv[[/avp]]

Մենք նաև նմանատիպ միջոցառում կազմակերպեցինք ուսանողների շրջանում՝ նրանց ուղղելով երեք հարց: Խնդրեցինք, որ մեկ ածականով բնորոշեն առաջին միտքը, որ գալիս է Հայաստանի ապագայի մասի մտածելիս:
 
Հարցումն անցկացվեց 64 ուսանողի շրջանում՝ Հայաստանի տարբեր ԲՈՒՀ-երից, ընդ որում մասնակիցներից 29-ը մարզերից էին, իսկ 35-ը՝մայրաքաղաք Երևանից: Պատասխանողների 55 տոկոսն իգական, իսկ 45 տոկոսն արական սեռի ներկայացուցիչներ էին: Մենք նրանց պատասխանները խմբավորեցինք երեք «բառապատկերում»՝ ըստ տոկոսային կշիռների: Եվ ի՞նչ եք կարծում՝ նրանց մոտ ի՞նչ մտքեր ծագեցին:
 
Կրթությունը, աղքատությունը, արտագաղթն ու անորոշությունը աչքի էին ընկնում պատասխաններում՝ Հայաստանի բուռն նկարագրությունների կողքին, ինչպիսիք են՝ պայծառը և հիասքանչը: Չնայած մեր երկրի առջև ներկայումս ծառացած մարտահրավերներին՝ երիտասարդ սերունդը, բարեբախտաբար, ամուր հավատ ունի իրենց երկրի ապագայի նկատմամբ:
 
Ինչպես ասում են՝ մեկ անգամ ես երիտասարդ լինում: Երեխաներն ու երիտասարդներն արժանի են հատուկ ուշադրության և ներդրումների, եթե նրանց օժտելու ենք հնարավորություններով և աջակցելու, որ կյանքում հասնեն իրենց լիարժեք ներուժին: Արվեստի կամ այլ միջոցներով արտահայտված նրանց ձայնը լսելը և լսելի լինելու նրանց իրավունքը հարգելը պետք է ընկած լինի մեր երկրում քաղաքականության մշակման և զարգացման նպատակների հիմքում:
 
Առավել, քան հուզված եմ ինձ և գործընկերներիս տրամարդրված՝ հայ երեխաների և երիտասարդների մտքերն ու ստեղծարարությունը Ձեզ ներկայացնելու համար: Հուսով եմ՝ դրանք տեսնելը Ձեզ ևս գոհունակություն կպատճառի:


Authors

Vigen Sargsyan

Senior Communications Officer

Join the Conversation

The content of this field is kept private and will not be shown publicly
Remaining characters: 1000