Published on Eurasian Perspectives

Bilanțul progreselor și perspectivelor pentru Moldova

Odată cu apropierea sfârșitului de an, ținem instinctiv să facem bilanțul a tot ce am realizat și tot ce va fi inclus pe lista noastră de rezoluții pentru anul viitor. Însă, uneori, este bine de făcut un bilanț mai amplu, decât doar de la an la an.

Un raport recent face exact acest lucru! Reducerea sărăciei și prosperitatea împărtășită în Moldova: Progrese și perspective examinează ce a obținut Moldova în ultimul deceniu în materie de reducere a sărăciei și creștere incluzivă și care sunt provocările pentru anii următori.

Image

Moldova a crescut rapid în ultimul deceniu și a realizat progrese bune în ridicarea nivelului de trai al populației. Economia a crescut cu 5 procente anual începând cu anul 2000, iar rata națională a sărăciei s-a diminuat de la 25,8 procente în 2007 la 11,4 procente în 2014, ultimul an analizat în raport.

Dar ce a fost posibil acest progres? Într-o țară în care ocuparea forței de muncă a fost de fapt în descreștere de-a lungul anilor și în care companiile luptă pentru a crea locuri de muncă, nu este surprinzător că piețele de muncă nu au fost factorul principal în majorarea veniturilor oamenilor. Mulți sunt inactivi, au migrat sau planifică să migreze, se pensionează mai devreme sau au trecut la agricultura de semi- sau subzistență cu productivitate scăzută, care nu le va oferi venituri suficiente pentru a-și spori nivelul de trai (a se vedea acest raport asociat privind Agricultura micilor proprietari și sărăcia în Moldova. Cu toate acestea, salariile angajaților cu loc de muncă stabil, s-au majorat în timp și au contribuit la reducerea sărăciei.

În schimb, progresul din trecut a fost determinat în mare parte de veniturile din remitențe și pensii. Întrucât foarte mulți moldoveni locuiesc peste hotare, remitențele au asigurat gospodăriile casnice cu venit adițional, care la rândul său a stimulat consumul privat și care a acționat creșterea economică remarcată în ultimul deceniu.

De fapt, în perioada anilor 1999-2014, consumul privat a contribuit cu 5,7 puncte procentuale la creșterea PIB. Remitențele au ajutat multe gospodării casnice, în special cele rurale, să iasă din sărăcie. În mod similar, pensiile au contribuit și ele la creșterea venitului gospodăriilor casnice, reprezentând peste 30 procente din creșterea consumului persoanelor mai puțin înstărite între anii 2007 și 2014.

Trecerea în revistă a reușitelor, ne îndrumă acum să ne gândim la viitor. Iar reflecțiile cu privire la perspective relevă preocupări cu privire la durabilitatea realizărilor deja obținute. Creșterea lentă a sectorului agricol și accesul limitat la piețe, locuri de muncă neagricole și servicii de bază înseamnă că oamenii din zonele rurale sunt persistent mai săraci decât ceilalți. Potențialul de a-și comercializa producția este foarte redus pentru cei din agricultura subsidențe integrale sau parțiale. Pe lângă această, persoanele sărace din Moldova o duc mai rău în aspectele care determină capacitatea unei persoane de a se bucura de standarde viații sociale și economice decente de bunăstare, cum ar fi educația, sănătate și ocuparea forței de muncă.

Image

O îngrijorare similară provoacă și faptul că doi factori principali ai progresului din trecut – remitențele și pensiile – ar putea să nu poată ține pasul pe viitor. Creșterea economică mai discretă în țările de origine a remitențelor, comparativ cu începutul anilor 2000, ne face să fim mai sceptici in privința remitențelor, în timp ce tendințele demografice, care demonstrează reducerea și îmbătrânirea populației, pun în pericol sistemul de pensii în următoarele decenii. Finalmente, sectorul agricol este supus unei volatilități sporite din cauza șocurilor climaterice și celor legate de cererea externă.

Aceste provocări indică necesitatea de a promova o piața de muncă locală mai vibrantă ce ar stimula progresul în continuare. Progresul este cu siguranță necesar, întrucât Moldova rămâne a fi una din cele mai sărace țări din regiune. Aceasta implică crearea mai multor (și mai de calitate) locuri de muncă, facilitarea accesului echitabil la educație, sănătate și servicii pentru a face accesibile pentru cetățeni aceste locuri de muncă și sporirea protecției gospodăriilor casnice de șocurile climaterice și economice.

Cum de făcut acest lucru? Un raport recent, Moldova: Opțiuni pentru o prosperitate durabilă, face o analiză mai amplă a acestei probleme, și ne poate ajuta la identificarea „soluțiilor” posibile de politici pentru anii următori. Iar noi îl vom analiza în profunzime în următorul nostru blog.


Authors

Join the Conversation

The content of this field is kept private and will not be shown publicly
Remaining characters: 1000