Published on Eurasian Perspectives

Mesaj de ziua femeii

This page in:
Message for Romania

Dragi femei şi dragi bărbaţi din România,

Cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii, vă urăm la mulţi ani! În această zi specială, în care sărbătorim valorile diversităţii şi ale incluziunii, trebuie să ne reamintim că egalitatea de gen constituie temeiul progresului economic şi social.

Egalitatea de gen este de o importanţă vitală pentru eradicarea sărăciei, pentru sporirea prosperităţii şi pentru ieşirea din ciclicitatea deprivării.

Egalitatea de gen este esenţială pentru a putea oferi atât femeilor, cât şi bărbaţilor, şansa de a se bucura de succes şi de perspectiva fericirii.

Egalitatea de gen este un mare „factor de egalizare“ care poate debloca nebănuite resurse de talent, energie şi competenţă, care pot susţine o dezvoltare umană mai sustenabilă pentru generaţiile viitoare.

Pentru noi, toţi cei de la biroul Băncii Mondiale din România, egalitatea de gen rămâne o prioritate majoră pentru activitatea noastră.
  • Prin proiectele noastre de investiţii, prin studiile analitice pe care le întreprindem şi prin consilierea în materie de politici publice pe care o oferim, suntem permanent determinaţi pe această cale, în fiecare zi, să susţinem o agendă care să se afle în centrul sprijinirii eforturilor României de a construi un viitor mai incluziv şi mai prosper pentru toţi cetăţenii săi.
     
  • Sprijinim egalitatea de gen prin eforturi de eliminare a discriminării şi prin promovarea participării egale şi nediscriminatorii a femeilor pe piaţa muncii, inclusiv pe poziţii de conducere. În România, participarea femeilor la forţa de muncă este de 57%, iar poziţiile de conducere sunt ocupate de femei doar în proporţie de 31%. La ora actuală, România este pe locul 76 din 144 de ţări în clasamentul dedicat indicelui diferenţelor dintre sexe. Trebuie să realizăm progrese în acest sens. Abordarea diferenţelor dintre sexe din România constituie o modalitate inteligentă de a sprijini creşterea;
     
  • Sprijinim egalitatea de gen combătând marginalizarea, inclusiv a femeilor din comunităţile rome, şi asigurându-ne că fiecare femeie şi fiecare bărbat din România are acces serviciile publice de bază care le sunt necesare pentru a reuşi în viaţă. România continuă să se confrunte cu una dintre cele mai mari rate de mortalitate maternă din UE. Sprijinul pe care îl acordăm reformelor din sectorul sănătăţii este menit să ajute România să-şi îmbunătăţească rezultatele din domeniul sănătăţii, pentru a ajunge la niveluri comparabile cu cele din UE; 
     
  • Sprijinim egalitatea de gen străduindu-ne să oferim fiecărui român cunoştinţele şi competenţele necesare pentru a putea concura cu succes în sec. XXI. Sprijinul pe care îl oferim reformelor din sectorul educaţional, accentul pe care îl punem pe abordarea agendei de convergență şi creştere a României, pun egalitatea de gen în fruntea obiectivelor de dezvoltare ale Băncii Mondiale.
România trebuie să continue să abordeze acele provocări asociate obstacolelor aflate în calea posibilităţii femeilor de a juca un rol egal în societate.

Aceste demersuri includ şi abordarea problemei accesului egal la învățământ secundar şi terțiar, în special pentru femeile rome, abordându-se inclusiv teme referitoare la diferenţa de gen, la violenţa domestică, pentru reducerea diferenţelor existente la nivelul sănătăţii şi posibilităţilor de obţinere a unui loc de muncă şi pentru reducerea riscurilor de sărăcie şi a excluziunii cu care se confruntă grupurile marginalizate.

Aceasta este o sarcină a noastră a tuturor şi noi, toţi cei care locuim în România, trebuie să ne implicăm în construirea unei societăţi mai tolerante, mai incluzive şi mai egale şi să sprijim femeile din jurul nostru!

Authors

Elisabetta Capannelli

World Bank Country Manager, Romania

Join the Conversation

The content of this field is kept private and will not be shown publicly
Remaining characters: 1000