Published on Eurasian Perspectives

Republica Moldova poate avea un sistem de pensii viabil dacă vârsta de pensionare va fi majorată?

Pensioner in Moldova

În primul meu blog cu privire la sistemul de pensii din Moldova, am discutat provocările și opțiunile de reformă. Cea de a doua lucrare a mea s-a axat pe stimulentele contribuirii la un sistem de pensii. Acest blog, al treilea analizează vârsta de pensionare în Moldova – de ce este important să o ridicăm și de ce este atât de complicat de a face acest lucru.
 
Pentru a înțelege problemele cu care se confruntă sistemele publice de pensii de astăzi, este important să reținem că acestea sun în general scheme bazate pe redistribuire.  Aceasta înseamnă că cei care lucrează astăzi achită pensiile celor care sunt la pensie.  Introducerea acestui sistem în Germania în secolul 19 a avut loc când forța de muncă creștea – o situație foarte diferită de ceea ce avem astăzi.  Societățile care îmbătrânesc rapid, o speranță de viață mai mare în momentul pensionării, fertilitatea mai scăzută și migrația, cu toate adaogă presiuni adiționale asupra sistemelor de pensii din multe țări Europene, inclusiv Moldova.
 
În Moldova, speranță de viață în momentul pensionării este similară cu cea din țările în tranziție din regiune. În 2013, aceasta era de 15.7 ani pentru bărbați și 19.6 ani pentru femei. Corelat cu emigrarea pe scară largă și o populație în scădere, sistemul de pensii din Moldova trece prin timpuri dificile.  Numărul contribuabililor s-a redus de la 1,491 mii în 2002 la 830 mii în 2012.  Astfel, în combinație cu numărul mare de pensionari, crește raportul dintre pensionari și contribuabili.  Raportul acesta a crescut de la 41 pensionari per 100 persoane asigurate în 2002 la 78 în 2012.  Pe viitor, Moldova va avea mai puțini lucrători pentru a sprijini numărul în creștere al pensionarilor.
 
Există trei modalități de a aborda această provocare într-un sistem bazat pe redistribuire. În primul rând, reducând nivelul prestațiilor. În al doilea rând, ridicând rata actuală a contribuției. În al treilea rând, majorând vârsta actuală de pensionare.
 
Ce opțiune trebuie să aleagă Moldova?
 
Rata de înlocuire a țării este de 28 procente, care este cota salariului mediu înlocuit de o pensie medie pentru limită de vârstă, deja este una din cele mai scăzute din regiune. Reducerea acesteia în continuare va pune în pericol acceptarea socială a sistemului de pensii, deoarece lucrătorii actuali și viitori nu vor simți că primesc un randament echitabil pentru contribuțiile lor și nu vor fi motivați să contribuie la sistem.
 
La nivel de 29 la sută, taxele salariale în Moldova sunt deja mai mari de media de 20.4 la sută în regiunea Europa și Asia Centrală.  Majorarea taxelor poate plasa o povară de nesuportat asupra întreprinderilor și va reduce competitivitatea țării.
 
Respectiv cea mai bună opțiune este de a mări vârsta de pensionare. Moldova nu va reuși să amâne această decizie pentru totdeauna.  Există o alegere între punerea poverii pe umerii copiilor sau părinților. Găsirea echilibrului corect este dificilă, dar inevitabilă. Cu speranța de viață actuală, oamenii pot rămâne angajați productivi mai mult timp și pot câștiga venituri mai mari.  Nu există nici un motiv imperios de ce o femeie productivă și activă, de exemplu, ar trebui să petreacă peste aproximativ 25 la sută din viața sa de adult fiind subvenționată de către generațiile mai tinere. Egalizarea treptată a vârstelor de pensionare pentru femei și bărbați și majorarea vârstei de pensionare până la 65 ani ar economisi bani pentru pensii mai bune pentru viitorii pensionari din Moldova.
 
Societățile occidentale care au majorat vârsta de pensionare la fel promovează îmbătrânirea activă și ajută lucrătorii mai vârstnici să rămână mai mult timp pe piața muncii. Aceste măsuri includ adaptări ale locurilor de muncă pentru a  acomoda necesitățile lucrătorilor mai vârstnici, ca și în cazul companiilor cum ar fi BMW și CVS, care să permită aranjamente de lucru flexibile, punerea în aplicarea opțiunilor de pensionare treptată și asigurarea instruirii specifice vârstei. Moldova ar putea face același lucru.
 
Noi am putea alege să ignorăm problemele sistemului de pensii.  Am putea alege să ignorăm soluțiile urgente, dar noi nu vom putea ignora consecințele inacțiunii.  Pentru a gestiona schimbarea în mod eficient, este mai bine să fii pregătit și să abordezi problemele zilei de mâine acționând astăzi.

Authors

Yuliya Smolyar

Senior Social Protection Specialist

Join the Conversation

The content of this field is kept private and will not be shown publicly
Remaining characters: 1000