Syndicate content

Naveed Hassan Naqvi

Senior Education Economist
Naveed Hassan Naqvi is a Senior Education Economist at the World Bank. He started his career at the Bank in 2004 and has worked in the South Asia, Europe and Central Asia regions, where he has led both analytical work and lending operations. Before joining the  Bank he taught  Economics at the University of Durham (UK),  and worked for the Government of Pakistan as the executive head of several sub-districts, supervising development work.  Mr. Naqvi  holds a Ph.D in Economics from University of Hull (UK)

Kıdemli Eğitim Ekonomisti
Naveed Hassan Naqvi Dünya Bankası’nda Kıdemli Eğitim Ekonomistidir. Dünya Bankası’ndaki Kariyerine 2004 yılında başlamış ve Güney Asya, Avrupa ve Orta Asya bölgelerinde çalışarak, analitik çalışma ve kredilendirme faaliyetlerine liderlik etmiştir. Dünya Bankası’na katılmadan önce Durham Üniversitesi’nde (İngiltere) Ekonomi dersleri vermiş ve Pakistan Hükümeti için çeşitli beldelerin idari başkanı olarak görev yapmış ve kalkınmayı denetlemiştir. Naqvi’nin Hull Üniversitesi (İngiltere) Ekonomi Bölümünden doktora derecesi bulunmaktadır.