ศิลปินรุ่นเยาว์กับมุมมองที่มีต่อประเทศและอนาคต

This page in:
????????????????????????????????????????????????????? พวกเรายินดีที่จะแจ้งผลการประกวดงานศิลปะตามข้างล่างนี้

ในประเทศไทยมีเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี อยู่ 13 ล้านคน

อนาคตแบบไหนที่พวกเขาอยากเห็นประเทศไทยเป็น? สิ่งที่ท้าทายมากที่สุดที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขคืออะไร? พวกเราทำอะไรได้บ้างเพื่อให้อนาคตของพวกเรานั้นยั่งยืนและเป็นอนาคตสำหรับทุกคนมากกว่านี้?

เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 70ปีและเป็นการเปิดตัวกรอบความร่วมมือระดับประเทศฉบับใหม่ระหว่างรัฐบาลไทยและกลุ่มธนาคารโลก พวกเราได้นำวิธีการคิดใหม่ผ่านการประกวดผลงานศิลปะที่มีชื่อว่า “Thailand Young Artists: Our Country, Our Future”เกี่ยวกับอนาคตของประเทศไทยและความสำคัญของการพัฒนาในด้านต่างๆ ซึ่งทำให้เราได้รับทราบถึงความคิดและวิธีการแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนที่มีอยู่ในใจ

เด็กและเยาวชนไทยมากกว่า 300 คนทั่วประเทศ ตั้งแต่กรุงเทพฯไปจนถึงจังหวัดเชียงใหม่ในภาคเหนือ และจังหวัดนราธิวาสในภาคใต้ ต่างส่งผลงานศิลปะเข้ามาร่วมประกวดกันหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การวาดบนกระดาษและผ้าใบด้วยดินสอสี สีน้ำ สีอะคริลิก และ ดินสอดำ  เด็กๆอายุตั้งแต่  5 ปีต่างสื่อให้เห็นถึงจินตนาการที่มีต่ออนาคตของประเทศ ผลงานศิลปะเหล่านี้เต็มไปด้วยความคิดที่เปี่ยมล้นไปด้วยจินตนาการและช่างสวยงามน่าดึงดูด

พวกเขายังแสดงภาพที่เป็นแรงบันดาลใจซึ่งสะท้อนถึงความกังวลลึกๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดนั้นแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ของเยาวชนต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบอย่างจริงจังที่พวกเขารู้สึกในฐานะผู้ดูและผู้ปกป้องสิ่งแวดล้อม เด็กไทยหวังอยากเห็นประเทศไทยมีคุณภาพทางการศึกษาที่ดีสำหรับทุกคนเพื่อที่ทุกคนจะได้มีโอกาสเข้าถึงศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่และเพื่อที่ทุกคนจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน นอกจากนี้อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือผลงานศิลปะยังเผยให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม มรดก และความเป็นเอกลักษณ์ของไทยที่ทรงคุณค่า

พวกเรายินดีที่จะแจ้งผลการประกวดงานศิลปะตามข้างล่างนี้ รายชื่อผู้ชนะการประกวดผลงานศิลปะทั้ง 16 คนและจินตนาการของพวกเขาที่มีต่อประเทศไทย

ระดับเยาวชนอายุต่ำกว่า 12 ปี

First prize
กินรี จีโน อายุ 12 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อผลงาน: รักษ์โลก รักษ์ชีวิต
เทคนิค: สีอะคิลิก สื่อผสม

Image
Protect World, Protect Life by Kinnari Chino

"ในอดีต มนุษย์ได้นำทรัพยากรธรรมชาติ มาใช้อย่างสิ้นเปลือง อีกทั้งยังก่อให้เกิดมลภาวะอีกด้วย ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน และผลกระทบอีกหลายอย่างตามมา หนูจึงคิดว่า อยากให้ประเทศไทย และทุกประเทศในโลกช่วยกันลดภาวะโลกร้อนอย่างจริงจัง และลดการก่อมลภาวะต่าง ๆ เพื่อทุกสิ่งที่มีชีวิตบนโลกนี้ค่ะ"

Second prize
รฐา  เสกโฆษิตกุล อายุ 9 ปี กรุงเทพ
ชื่อผลงาน: Butterfly Boat
เทคนิค : สีโปสเตอร์

Image
Butterfly Boat by Ratar Sakhositkul

“เมื่อสองสามวันที่ผ่านมา ฉันเห็นรูปภาพที่น่าสลดใจซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าเศษขยะนั้นส่งผลเสียต่อสัตว์ต่างๆอย่างไรและฉันก็ได้ยินข่าวเกี่ยวกับลูกปลาพะยูน มาเรียมที่เสียชีวิตเพราะขยะพลาสติก มันทำให้ฉันรู้สึกเศร้าและฉันก็เริ่มที่จะคิดว่าพวกเราจะช่วยเหลือพวกมันได้อย่างไร ฉันจึงวาดภาพนี้ขึ้นมาจากจินตนาการของฉันโดยภาพนี้มีชื่อว่า “เรือผีเสื้อ(Butterfly Boat)” เรือลำนี้จะช่วยเรากำจัดขยะในแม่น้ำและมหาสมุทร เรือผีเสื้อลำนี้จะแล่นโดยใช้พลังงานสีเขียวจากดอกไม้ใหญ่และในขณะเดียวกันก็เป็นการลดมลพิษด้วย เนื่องจากปีกของผีเสื้อจะทำให้อากาศนั้นบริสุทธิ์ ฉันหวังว่าฉันสามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้ดีขึ้นจากการใช้เรือผีเสื้อเพื่อลดขยะพลาสติกให้โลกของเรา   ฉันรักสัตว์ ฉันรักธรรมชาติ และฉันต้องการเห็นอนาคตที่ผู้คน สัตว์ และธรรมชาติอยู่อาศัยร่วมกันโดยปราศจากปัญหาขยะพลาสติกหรือมลพิษ ฉันเชื่อว่าเราสามารถสร้างอนาคตที่สวยงามได้ถ้าเราเริ่มที่จะใส่ใจมัน”

Honorary prize
ฐิติรัตน์ เหลาสกุล อายุ 11 ปี จังหวัดสระแก้ว
ชื่อผลงาน: ประเทศไทยในฝัน
เทคนิค: สีโปสเตอร์และสีชอล์กน้ำมัน

Image
My Dream for Thailand by Thitirat Laosakun

"ประเทศไทยในอนาคตของหนู หนูอยากให้คนไทยมีความสุข ประเทศไทยมีความสมบูรณ์พูนสุข เป็นดินแดนแห่งความร่มเย็นเป็นสุข มีธรรมชาติที่สวยงาม ไม่มีมลพิษ ผู้คนมีน้ำใจไมตรี รักสามัคคี ผู้คนมีจิตใจงดงาม และยังคงรักษาวัฒนธรรมที่ดีงามเอาไว้ ทุกคนมีสุขภาพดี เด็กทุกคนได้รับการศึกษาที่ดี ทันสมัย ได้เรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อนำไปใช้พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า"

Honorary prize
Bianca Abo อายุ 11 ปี, กรุงเทพมหานคร
ชื่อผลงาน: Stand United
เทคนิค: สีน้ำ

Image
Stand United by Bianca Abo

“ฉันได้แรงบันดาลใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับความเมตตาและกรุณาและความพร้อมเพรียงกันซึ่งแสดงให้เห็นว่าเราจะต้องทำงานร่วมกันด้วยความพร้อมเพรียงและร่วมกันคิดและปฏิบัติเพื่อสร้างโลกที่พวกเราทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและมีสุขภาพที่ดี เราต้องใส่ใจในพื้นดินของเราและทุกสิ่งทุกอย่างที่มันให้กับเรา  ฉันวาดภาพนี้โดยใช้สีน้ำเพื่อแสดงให้เห็นว่าพื้นดินมีลักษณะเป็นอย่างไรและการเปรียบเทียบระหว่างโลกในอนาคตทั้งสอง โดยมีความเมตตากรุณาและความเป็นเอกภาพอยู่ตรงกลาง”

Honorary prize
ปราณ พันธ์เมือง อายุ 7 ปี จังหวัดสตูล
ชื่อผลงาน: เริ่มต้นที่ครอบครัว 
เทคนิค: สีเมจิก สีอะคริลิค  

Image
Starting from the Family by Pran Panmuang

"โลกในปัจจุบันมีการพัฒนาไปมาก ซึ่งส่งผลกระทบทางด้านดี และไม่ดีต่อโลกหากเราใช้ทำหน้าที่อย่างความรับผิดชอบ ครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยปลูกฝังวางแผนให้อนาคตของประเทศไทยและโลกเป็นเช่นไรที่บ้านของผมรออยู่กันอย่างมีความสุขแม่จะคอยดูแลผมและน้องให้ใช้เทคโนโลยีมีประโยชน์พ่อจะออกไปทำงานว่าเราจะอยู่ใกล้ทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์เพราะชาวบ้านช่วยกันดูแลทั้งหมู่บ้านของเรามีความสุขแล้วทำให้ประเทศไทยมีความสุขเราก็มีความสุข"

ระดับเยาวชนอายุ 13-17 ปี

First prize
Meimei Phanthahatai Bangkunthian อายุ 16 ปี กรุงเทพ
ชื่อผลงาน: Utopia Future
เทคนิค: สีอะคริลิค  

Image
Utopia Future by Meimei Phanthahatai Bangkunthian

“ฉันต้องการแสดงให้เห็นว่าอนาคตขึ้นอยู่กับพวกเราและการกระทำของพวกเราจะส่งผลกระทบต่อโลกของเราในอนาคต ในขณะการแข่งขันมีมากขึ้นเรื่อยๆ นักธุรกิจส่วนใหญ่ให้ความสนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมน้อยลงเนื่องจากพวกเขาต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อความสำเร็จและใช้พลาสติกทุกวันโดยไม่คิด ตอนนี้ร้านค้าใหญ่ๆหลายร้านเช่น ท๊อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต บีทูเอส และ อื่นๆอีกมากมายกำลังห้ามใช้ถุงพลาสติกและฉันหวังว่าพวกเราสามารถลดปริมาณการใช้พลาสติกลงได้และรักษาอนาคตที่อบอุ่นและสดใสให้คงอยู่กับพวกเราต่อไป”

*ขึ้นอยู่กับมุมมองของคุณ, การวาดภาพสามารถดูคว่ำได้

Second prize
เสาวลักษณ์ บัวโต อายุ 15 ปี จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อผลงาน: ความฝันที่พรั่งพรู
เทคนิค: ศิลป์สร้างสรรค์สีน้ำ สีโปสเตอร์ ปากกาหมึกซึม และภาพพิมพ์

Image
Gushing Dream by Saowalak Buato

"การเกิดนวัตกรรมใหม่ๆทำให้ปัจจุบันประเทศไทยมีเทคโนโลยีมาใช้ในด้านต่างๆจึงทำให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น ดิฉันจึงอยากให้ประเทศไทยก้าวหน้าในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ด้านเทคโนโลยี ด้านการคมนาคมขนส่งที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยด้านการศึกษานั้นดิฉันอยากให้เด็กไทยมีอิสระในการเลือกสายเรียนที่ตนถนัดเพื่อเมื่อประกอบอาชีพแล้วจะได้แสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่"

Honorary prize
พรรณพัชร คีรีเดช อายุ 17 ปี กรุงเทพ
ชื่อผลงาน: พื้นที่ว่างของครอบครัว
เทคนิค: สีน้ำและตัดแปะ

Image
Family Space by Pannapach Keereedej

"การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเริ่มจากการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจเข้าสู่ยุคของความเจริญรุ่งเรืองที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้และต้องก้าวไปพร้อมกันแต่ขอพื้นที่ว่างให้เด็กอย่างพวกฉันหน่อยนะ ขอบคุณค่ะ"

Honorary prize
พรพิชา ยาเสร็จ อายุ 15 ปี จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อผลงาน:  กระจกเงา  
เทคนิค: สีโปสเตอร์และปากกาเมจิก

Image
Mirror by Pornpicha Yasert

"ปัจจุบันประเทศของเรากำลังประสบปัญหามลพิษทางอากาศและในหลายๆประเทศ ล้วนมาจากฝีมือของมนุษย์ ที่ขาดการดูแลรักษา เหมือนกระจกบานนี้ถูกทิ้งไว้นานไปก็มีฝุ่นมาเกาะทำให้ขุ่นมัว แต่ถ้าเราช่วยทำความสะอาดกระจกก็จะกลับมาดังเดิม เช่นเดียวกันถ้าเราหันมาช่วยกันดูแลและรักษาสภาพแวดล้อมบ้านเมืองของเราก็จะกลับมาสดใสดังเดิม"

Honorary prize
สิริรัช รัตตมณี อายุ 13 ปี จังหวัดตรัง
ชื่อผลงาน: Our Home, Our Country
เทคนิค : สีชอล์ก

Image
Our Home, Our Country by Sirirach Rattamanee

"สำหรับหนูแล้วประเทศก็เปรียบเสมือนบ้านหลังหนึ่งที่เราทุกคนต้องช่วยกันสร้างให้แข็งแรง ปลอดภัย ต้องรู้จักดูแลและหวงแหนด้วยความรักของทุกๆคนในบ้าน เพื่อสมาชิกในบ้านเอง และเมื่อคนในครอบครัวมีความสุขใช้ชีวิตสุขสบาย ก็เหมือนกับประชาชนในประเทศที่อยู่ดีมีสุขกันถ้วนหน้า ท้ายที่สุดแล้วประเทศไทยที่เป็นบ้านของเราแห่งนี้ก็จะมีแต่ความสุขตลอดไป"

*หน้าต่างเปิดและปิดได้

ระดับเยาวชนอายุ 18-24 ปี

First prize
อัญชลิกา แก้วจันทร์ อายุ 23 ปี จังหวัดนครปฐม
ชื่อผลงาน: โตขึ้นฉันอยากจะเป็น...
เทคนิค: สีอะคริลิกบนแผ่นพลาสวูด

Image
When I Grow Up, I Want To Be by Unchalika Keawjan

"ในอนาคตข้าพเจ้าหวังว่าเหล่าเด็กๆ ผู้มีความฝันทั้งหลาย จะได้ดำเนินชีวิตอยู่ในประเทศที่ปราศจากความเหลื่อมล้ำ รวมถึงได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันกับทุกๆ คน เพื่อที่จะได้แสดงศักยภาพของตยเองออกมาได้อย่างเต็มที่ และสร้างอนาคตที่พวกเข้าเหล่านั้นได้วาดฝันไว้ให้เป็นจริงในที่สุด"

Second prize
ปอ ปราชญ์ ธรรมาวุฒิกุล อายุ 22 ปี  กรุงเทพ
ชื่อผลงาน: ออกมาเป็นเงิน
เทคนิค: ปากกาสีดำผสมสี Copic

Image
Out Comes Money by Prad Thammawutthikun

"อยากเห็นประเทศไทยในอนาคตมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ทุกคนมีเงินเก็บเงินใช้ โดยในผลงานคือชาวนากำลังเกี่ยวข้าว แต่พอเกี่ยวออกมาก็กลายเป็นเงินมากมายให้กับชาวนา เปรียบเสมือนเศรษฐกิจที่ดี ทำงานอาชีพอะไรก็สร้างรายได้ให้กับคนทำ และเงินที่อยู่ในกระเป๋ากางเกงของชาวนาเปรียบเสมือนการมีเงินเก็บไว้ใช้อนาคตของทุกคน"

Honorary prize
พงศภัค หนูลาย อายุ 18 ปี จังหวัดพัทลุง
ชื่อผลงาน: เทริด 
เทคนิค: สื่อผสม

Image
Headdress by Pongsapak Nulai

"เทริดเป็นเครื่องสวมใส่สำหรับการแสดงมโนราห์ทางภาคใต้ ซึ่งปัจจุบันวัฒนธรรมเหล่านี้ค่อยๆ หายไป ไม่มีคนสานต่อ ถึงแม้ตอนนี้มโนราห์อาจจะยังหาดูได้ง่าย แต่ในอนาคตผมเชื่อว่าต้องหาดูได้ยากอย่างแน่นอน เนื่องด้วยสื่อและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับเยาวชนเป้นอย่างมาก เด็กไทยส่วนใหญ่เอาวัฒนธรรมเกาหลีหรือทางยุโรปมาใช้มากขึ้น ในอนาคตผมอยากเห็นมโนราห์ร่ายรำสวยงามอย่างเคยและมีผู้คนชอบมากมาย มิใช่ไปดูแต่คอนเสิร์ตต่างประเทศ อยากให้อนุรักษ์วัฒนธรรมที่บรรพบุรุษสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นควบคู่กับแผ่นดินไทยตลอดไป"

Honorary prize
ปฏิมา แซ่บู่  อายุ 18 ปี นนทบุรี
ชื่อผลงาน: My Future
เทคนิค: สีโปสเตอร์

Image
My Future by Patima Saeboo

"เมืองที่เต็มไปด้วยความทันสมัยแต่ยังสามารถที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว ทุกคนอยู่ด้วยกันไม่ว่าเทศ อายุ ชาติพันธุ์ สีผิว จะแตกต่างกันขนาดไหนก็สามารถอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข"

Honorary prize
กษิตินาถ สุดตา อายุ 21 ปี จังหวัดชลบุรี
ชื่อผลงาน: รอยยิ้ม
เทคนิค: สีไม้และสีพลาสติกบนกระดาษ

Image
Smiles by Kasitinat Sudta

"ผมเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่มาเรียนหนังสือในเมือง ที่บ้านนอกของผมนั้นการยิ้มแย้มมันเป็นเรื่องที่เห็นได้จนชินตา แต่พอผมได้มาเรียนในเมือง กลับไม่ค่อยเห็นรอยยิ้มเลย ยิ่งเมืองใหญ่เจริญมากเท่าไหร่ รอยยิ้มกลับสวนทางความเจริญของเมือง ผมอยากจะเห็นคนประเทศไทยที่มีแต่รอยยิ้ม"

Judges favorite  
ฮาซียะฮ์ เจะอาแว อายุ 8 ปี จังหวัดนราธิวาส
ชื่อผลงาน: มาช่วยกัน..ลดภาวะโลกร้อนกันเถอะ!
เทคนิค: สื่อผสม (ขูดสีเทียน) หมายเหตุ: มีความพิการทางสติปัญญา

Image
Let’s help reduce global warming together by Haseeyah Chewae

"หนูอยากเห็นโลกของเราน่าอยู่ อยากให้คนไทยร่วมมือ ช่วยกันรักษา สิ่งแวดล้อม ให้ห่างไกลจากภาวะโลกร้อนด้วยมือเรา เพื่ออนาคตของเรากัน"


Authors

Join the Conversation

The content of this field is kept private and will not be shown publicly
Remaining characters: 1000