ศิลปินรุ่นเยาว์กับมุมมองที่มีต่อประเทศและอนาคต

|

This page in:

ในประเทศไทยมีเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี อยู่ 13 ล้านคน

อนาคตแบบไหนที่พวกเขาอยากเห็นประเทศไทยเป็น? สิ่งที่ท้าทายมากที่สุดที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขคืออะไร? พวกเราทำอะไรได้บ้างเพื่อให้อนาคตของพวกเรานั้นยั่งยืนและเป็นอนาคตสำหรับทุกคนมากกว่านี้?

เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 70ปีและเป็นการเปิดตัวกรอบความร่วมมือระดับประเทศฉบับใหม่ระหว่างรัฐบาลไทยและกลุ่มธนาคารโลก พวกเราได้นำวิธีการคิดใหม่ผ่านการประกวดผลงานศิลปะที่มีชื่อว่า “Thailand Young Artists: Our Country, Our Future”เกี่ยวกับอนาคตของประเทศไทยและความสำคัญของการพัฒนาในด้านต่างๆ ซึ่งทำให้เราได้รับทราบถึงความคิดและวิธีการแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนที่มีอยู่ในใจ

เด็กและเยาวชนไทยมากกว่า 300 คนทั่วประเทศ ตั้งแต่กรุงเทพฯไปจนถึงจังหวัดเชียงใหม่ในภาคเหนือ และจังหวัดนราธิวาสในภาคใต้ ต่างส่งผลงานศิลปะเข้ามาร่วมประกวดกันหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การวาดบนกระดาษและผ้าใบด้วยดินสอสี สีน้ำ สีอะคริลิก และ ดินสอดำ  เด็กๆอายุตั้งแต่  5 ปีต่างสื่อให้เห็นถึงจินตนาการที่มีต่ออนาคตของประเทศ ผลงานศิลปะเหล่านี้เต็มไปด้วยความคิดที่เปี่ยมล้นไปด้วยจินตนาการและช่างสวยงามน่าดึงดูด

พวกเขายังแสดงภาพที่เป็นแรงบันดาลใจซึ่งสะท้อนถึงความกังวลลึกๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดนั้นแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ของเยาวชนต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบอย่างจริงจังที่พวกเขารู้สึกในฐานะผู้ดูและผู้ปกป้องสิ่งแวดล้อม เด็กไทยหวังอยากเห็นประเทศไทยมีคุณภาพทางการศึกษาที่ดีสำหรับทุกคนเพื่อที่ทุกคนจะได้มีโอกาสเข้าถึงศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่และเพื่อที่ทุกคนจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน นอกจากนี้อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือผลงานศิลปะยังเผยให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม มรดก และความเป็นเอกลักษณ์ของไทยที่ทรงคุณค่า

พวกเรายินดีที่จะแจ้งผลการประกวดงานศิลปะตามข้างล่างนี้ รายชื่อผู้ชนะการประกวดผลงานศิลปะทั้ง 16 คนและจินตนาการของพวกเขาที่มีต่อประเทศไทย

ระดับเยาวชนอายุต่ำกว่า 12 ปี

First prize
กินรี จีโน อายุ 12 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อผลงาน: รักษ์โลก รักษ์ชีวิต
เทคนิค: สีอะคิลิก สื่อผสม

Image
Protect World, Protect Life by Kinnari Chino

"ในอดีต มนุษย์ได้นำทรัพยากรธรรมชาติ มาใช้อย่างสิ้นเปลือง อีกทั้งยังก่อให้เกิดมลภาวะอีกด้วย ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน และผลกระทบอีกหลายอย่างตามมา หนูจึงคิดว่า อยากให้ประเทศไทย และทุกประเทศในโลกช่วยกันลดภาวะโลกร้อนอย่างจริงจัง และลดการก่อมลภาวะต่าง ๆ เพื่อทุกสิ่งที่มีชีวิตบนโลกนี้ค่ะ"

Second prize
รฐา  เสกโฆษิตกุล อายุ 9 ปี กรุงเทพ
ชื่อผลงาน: Butterfly Boat
เทคนิค : สีโปสเตอร์

Image
Butterfly Boat by Ratar Sakhositkul

“เมื่อสองสามวันที่ผ่านมา ฉันเห็นรูปภาพที่น่าสลดใจซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าเศษขยะนั้นส่งผลเสียต่อสัตว์ต่างๆอย่างไรและฉันก็ได้ยินข่าวเกี่ยวกับลูกปลาพะยูน มาเรียมที่เสียชีวิตเพราะขยะพลาสติก มันทำให้ฉันรู้สึกเศร้าและฉันก็เริ่มที่จะคิดว่าพวกเราจะช่วยเหลือพวกมันได้อย่างไร ฉันจึงวาดภาพนี้ขึ้นมาจากจินตนาการของฉันโดยภาพนี้มีชื่อว่า “เรือผีเสื้อ(Butterfly Boat)” เรือลำนี้จะช่วยเรากำจัดขยะในแม่น้ำและมหาสมุทร เรือผีเสื้อลำนี้จะแล่นโดยใช้พลังงานสีเขียวจากดอกไม้ใหญ่และในขณะเดียวกันก็เป็นการลดมลพิษด้วย เนื่องจากปีกของผีเสื้อจะทำให้อากาศนั้นบริสุทธิ์ ฉันหวังว่าฉันสามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้ดีขึ้นจากการใช้เรือผีเสื้อเพื่อลดขยะพลาสติกให้โลกของเรา   ฉันรักสัตว์ ฉันรักธรรมชาติ และฉันต้องการเห็นอนาคตที่ผู้คน สัตว์ และธรรมชาติอยู่อาศัยร่วมกันโดยปราศจากปัญหาขยะพลาสติกหรือมลพิษ ฉันเชื่อว่าเราสามารถสร้างอนาคตที่สวยงามได้ถ้าเราเริ่มที่จะใส่ใจมัน”

Honorary prize
ฐิติรัตน์ เหลาสกุล อายุ 11 ปี จังหวัดสระแก้ว
ชื่อผลงาน: ประเทศไทยในฝัน
เทคนิค: สีโปสเตอร์และสีชอล์กน้ำมัน

Image
My Dream for Thailand by Thitirat Laosakun

"ประเทศไทยในอนาคตของหนู หนูอยากให้คนไทยมีความสุข ประเทศไทยมีความสมบูรณ์พูนสุข เป็นดินแดนแห่งความร่มเย็นเป็นสุข มีธรรมชาติที่สวยงาม ไม่มีมลพิษ ผู้คนมีน้ำใจไมตรี รักสามัคคี ผู้คนมีจิตใจงดงาม และยังคงรักษาวัฒนธรรมที่ดีงามเอาไว้ ทุกคนมีสุขภาพดี เด็กทุกคนได้รับการศึกษาที่ดี ทันสมัย ได้เรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อนำไปใช้พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า"

Honorary prize
Bianca Abo อายุ 11 ปี, กรุงเทพมหานคร
ชื่อผลงาน: Stand United
เทคนิค: สีน้ำ

Image
Stand United by Bianca Abo

“ฉันได้แรงบันดาลใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับความเมตตาและกรุณาและความพร้อมเพรียงกันซึ่งแสดงให้เห็นว่าเราจะต้องทำงานร่วมกันด้วยความพร้อมเพรียงและร่วมกันคิดและปฏิบัติเพื่อสร้างโลกที่พวกเราทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและมีสุขภาพที่ดี เราต้องใส่ใจในพื้นดินของเราและทุกสิ่งทุกอย่างที่มันให้กับเรา  ฉันวาดภาพนี้โดยใช้สีน้ำเพื่อแสดงให้เห็นว่าพื้นดินมีลักษณะเป็นอย่างไรและการเปรียบเทียบระหว่างโลกในอนาคตทั้งสอง โดยมีความเมตตากรุณาและความเป็นเอกภาพอยู่ตรงกลาง”

Honorary prize
ปราณ พันธ์เมือง อายุ 7 ปี จังหวัดสตูล
ชื่อผลงาน: เริ่มต้นที่ครอบครัว 
เทคนิค: สีเมจิก สีอะคริลิค  

Image
Starting from the Family by Pran Panmuang

"โลกในปัจจุบันมีการพัฒนาไปมาก ซึ่งส่งผลกระทบทางด้านดี และไม่ดีต่อโลกหากเราใช้ทำหน้าที่อย่างความรับผิดชอบ ครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยปลูกฝังวางแผนให้อนาคตของประเทศไทยและโลกเป็นเช่นไรที่บ้านของผมรออยู่กันอย่างมีความสุขแม่จะคอยดูแลผมและน้องให้ใช้เทคโนโลยีมีประโยชน์พ่อจะออกไปทำงานว่าเราจะอยู่ใกล้ทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์เพราะชาวบ้านช่วยกันดูแลทั้งหมู่บ้านของเรามีความสุขแล้วทำให้ประเทศไทยมีความสุขเราก็มีความสุข"

ระดับเยาวชนอายุ 13-17 ปี

First prize
Meimei Phanthahatai Bangkunthian อายุ 16 ปี กรุงเทพ
ชื่อผลงาน: Utopia Future
เทคนิค: สีอะคริลิค  

Image
Utopia Future by Meimei Phanthahatai Bangkunthian

“ฉันต้องการแสดงให้เห็นว่าอนาคตขึ้นอยู่กับพวกเราและการกระทำของพวกเราจะส่งผลกระทบต่อโลกของเราในอนาคต ในขณะการแข่งขันมีมากขึ้นเรื่อยๆ นักธุรกิจส่วนใหญ่ให้ความสนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมน้อยลงเนื่องจากพวกเขาต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อความสำเร็จและใช้พลาสติกทุกวันโดยไม่คิด ตอนนี้ร้านค้าใหญ่ๆหลายร้านเช่น ท๊อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต บีทูเอส และ อื่นๆอีกมากมายกำลังห้ามใช้ถุงพลาสติกและฉันหวังว่าพวกเราสามารถลดปริมาณการใช้พลาสติกลงได้และรักษาอนาคตที่อบอุ่นและสดใสให้คงอยู่กับพวกเราต่อไป”

*ขึ้นอยู่กับมุมมองของคุณ, การวาดภาพสามารถดูคว่ำได้

Second prize
เสาวลักษณ์ บัวโต อายุ 15 ปี จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อผลงาน: ความฝันที่พรั่งพรู
เทคนิค: ศิลป์สร้างสรรค์สีน้ำ สีโปสเตอร์ ปากกาหมึกซึม และภาพพิมพ์

Image
Gushing Dream by Saowalak Buato

"การเกิดนวัตกรรมใหม่ๆทำให้ปัจจุบันประเทศไทยมีเทคโนโลยีมาใช้ในด้านต่างๆจึงทำให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น ดิฉันจึงอยากให้ประเทศไทยก้าวหน้าในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ด้านเทคโนโลยี ด้านการคมนาคมขนส่งที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยด้านการศึกษานั้นดิฉันอยากให้เด็กไทยมีอิสระในการเลือกสายเรียนที่ตนถนัดเพื่อเมื่อประกอบอาชีพแล้วจะได้แสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่"

Honorary prize
พรรณพัชร คีรีเดช อายุ 17 ปี กรุงเทพ
ชื่อผลงาน: พื้นที่ว่างของครอบครัว
เทคนิค: สีน้ำและตัดแปะ

Image
Family Space by Pannapach Keereedej

"การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเริ่มจากการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจเข้าสู่ยุคของความเจริญรุ่งเรืองที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้และต้องก้าวไปพร้อมกันแต่ขอพื้นที่ว่างให้เด็กอย่างพวกฉันหน่อยนะ ขอบคุณค่ะ"

Honorary prize
พรพิชา ยาเสร็จ อายุ 15 ปี จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อผลงาน:  กระจกเงา  
เทคนิค: สีโปสเตอร์และปากกาเมจิก

Image
Mirror by Pornpicha Yasert

"ปัจจุบันประเทศของเรากำลังประสบปัญหามลพิษทางอากาศและในหลายๆประเทศ ล้วนมาจากฝีมือของมนุษย์ ที่ขาดการดูแลรักษา เหมือนกระจกบานนี้ถูกทิ้งไว้นานไปก็มีฝุ่นมาเกาะทำให้ขุ่นมัว แต่ถ้าเราช่วยทำความสะอาดกระจกก็จะกลับมาดังเดิม เช่นเดียวกันถ้าเราหันมาช่วยกันดูแลและรักษาสภาพแวดล้อมบ้านเมืองของเราก็จะกลับมาสดใสดังเดิม"

Honorary prize
สิริรัช รัตตมณี อายุ 13 ปี จังหวัดตรัง
ชื่อผลงาน: Our Home, Our Country
เทคนิค : สีชอล์ก

Image
Our Home, Our Country by Sirirach Rattamanee

"สำหรับหนูแล้วประเทศก็เปรียบเสมือนบ้านหลังหนึ่งที่เราทุกคนต้องช่วยกันสร้างให้แข็งแรง ปลอดภัย ต้องรู้จักดูแลและหวงแหนด้วยความรักของทุกๆคนในบ้าน เพื่อสมาชิกในบ้านเอง และเมื่อคนในครอบครัวมีความสุขใช้ชีวิตสุขสบาย ก็เหมือนกับประชาชนในประเทศที่อยู่ดีมีสุขกันถ้วนหน้า ท้ายที่สุดแล้วประเทศไทยที่เป็นบ้านของเราแห่งนี้ก็จะมีแต่ความสุขตลอดไป"

*หน้าต่างเปิดและปิดได้

ระดับเยาวชนอายุ 18-24 ปี

First prize
อัญชลิกา แก้วจันทร์ อายุ 23 ปี จังหวัดนครปฐม
ชื่อผลงาน: โตขึ้นฉันอยากจะเป็น...
เทคนิค: สีอะคริลิกบนแผ่นพลาสวูด

Image
When I Grow Up, I Want To Be by Unchalika Keawjan

"ในอนาคตข้าพเจ้าหวังว่าเหล่าเด็กๆ ผู้มีความฝันทั้งหลาย จะได้ดำเนินชีวิตอยู่ในประเทศที่ปราศจากความเหลื่อมล้ำ รวมถึงได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันกับทุกๆ คน เพื่อที่จะได้แสดงศักยภาพของตยเองออกมาได้อย่างเต็มที่ และสร้างอนาคตที่พวกเข้าเหล่านั้นได้วาดฝันไว้ให้เป็นจริงในที่สุด"

Second prize
ปอ ปราชญ์ ธรรมาวุฒิกุล อายุ 22 ปี  กรุงเทพ
ชื่อผลงาน: ออกมาเป็นเงิน
เทคนิค: ปากกาสีดำผสมสี Copic

Image
Out Comes Money by Prad Thammawutthikun

"อยากเห็นประเทศไทยในอนาคตมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ทุกคนมีเงินเก็บเงินใช้ โดยในผลงานคือชาวนากำลังเกี่ยวข้าว แต่พอเกี่ยวออกมาก็กลายเป็นเงินมากมายให้กับชาวนา เปรียบเสมือนเศรษฐกิจที่ดี ทำงานอาชีพอะไรก็สร้างรายได้ให้กับคนทำ และเงินที่อยู่ในกระเป๋ากางเกงของชาวนาเปรียบเสมือนการมีเงินเก็บไว้ใช้อนาคตของทุกคน"

Honorary prize
พงศภัค หนูลาย อายุ 18 ปี จังหวัดพัทลุง
ชื่อผลงาน: เทริด 
เทคนิค: สื่อผสม

Image
Headdress by Pongsapak Nulai

"เทริดเป็นเครื่องสวมใส่สำหรับการแสดงมโนราห์ทางภาคใต้ ซึ่งปัจจุบันวัฒนธรรมเหล่านี้ค่อยๆ หายไป ไม่มีคนสานต่อ ถึงแม้ตอนนี้มโนราห์อาจจะยังหาดูได้ง่าย แต่ในอนาคตผมเชื่อว่าต้องหาดูได้ยากอย่างแน่นอน เนื่องด้วยสื่อและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับเยาวชนเป้นอย่างมาก เด็กไทยส่วนใหญ่เอาวัฒนธรรมเกาหลีหรือทางยุโรปมาใช้มากขึ้น ในอนาคตผมอยากเห็นมโนราห์ร่ายรำสวยงามอย่างเคยและมีผู้คนชอบมากมาย มิใช่ไปดูแต่คอนเสิร์ตต่างประเทศ อยากให้อนุรักษ์วัฒนธรรมที่บรรพบุรุษสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นควบคู่กับแผ่นดินไทยตลอดไป"

Honorary prize
ปฏิมา แซ่บู่  อายุ 18 ปี นนทบุรี
ชื่อผลงาน: My Future
เทคนิค: สีโปสเตอร์

Image
My Future by Patima Saeboo

"เมืองที่เต็มไปด้วยความทันสมัยแต่ยังสามารถที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว ทุกคนอยู่ด้วยกันไม่ว่าเทศ อายุ ชาติพันธุ์ สีผิว จะแตกต่างกันขนาดไหนก็สามารถอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข"

Honorary prize
กษิตินาถ สุดตา อายุ 21 ปี จังหวัดชลบุรี
ชื่อผลงาน: รอยยิ้ม
เทคนิค: สีไม้และสีพลาสติกบนกระดาษ

Image
Smiles by Kasitinat Sudta

"ผมเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่มาเรียนหนังสือในเมือง ที่บ้านนอกของผมนั้นการยิ้มแย้มมันเป็นเรื่องที่เห็นได้จนชินตา แต่พอผมได้มาเรียนในเมือง กลับไม่ค่อยเห็นรอยยิ้มเลย ยิ่งเมืองใหญ่เจริญมากเท่าไหร่ รอยยิ้มกลับสวนทางความเจริญของเมือง ผมอยากจะเห็นคนประเทศไทยที่มีแต่รอยยิ้ม"

Judges favorite  
ฮาซียะฮ์ เจะอาแว อายุ 8 ปี จังหวัดนราธิวาส
ชื่อผลงาน: มาช่วยกัน..ลดภาวะโลกร้อนกันเถอะ!
เทคนิค: สื่อผสม (ขูดสีเทียน) หมายเหตุ: มีความพิการทางสติปัญญา

Image
Let’s help reduce global warming together by Haseeyah Chewae

"หนูอยากเห็นโลกของเราน่าอยู่ อยากให้คนไทยร่วมมือ ช่วยกันรักษา สิ่งแวดล้อม ให้ห่างไกลจากภาวะโลกร้อนด้วยมือเรา เพื่ออนาคตของเรากัน"

Authors

Join the Conversation