Syndicate content

Penyedotan tangki septik di Indonesia

Maraita Listyasari's picture
Also available in: English
Umumnya di masyarakat Indonesia terdapat anggapan: “jamban yang baik adalah yang memiliki tangki septik besar dan tidak kedap sehingga, jadi tidak perlu disedot”. Oleh karenanya, sebagian besar tangki septik ditutup permanen dengan beton, dan seringkali berada di dalam rumah atau langsung di bawah jamban tanpa dilengkapi penutup yang mudah diakses.

Emptying Indonesia’s toilets

Maraita Listyasari's picture
Also available in: Bahasa Indonesia
Communities in Indonesia have a saying about toilets: “a good sanitation system is a large leaking tank that will never need emptying.”  That is because most septic tanks are built under a concrete tank cover, often inside the house or directly under the toilet, without access to lids or manholes.  They often do not require emptying for many years.

A pathway to more sustainable development in Timor-Leste?

Bolormaa Amgaabazar's picture
My first visit to Timor-Leste was in 2004. At that time, I saw very little infrastructure around the capital Dili. Then in 2014, I visited Dili before settling down as Country Representative for Timor-Leste and noticed big changes compared to 10 years ago. Dili is now bustling with activities and the markets are packed with people. There are many new roads and bridges, more new buildings, shopping centers, hotels and restaurants.

In Mongolia, better provider payment systems help maintain universal coverage and improve care

Aparnaa Somanathan's picture
Co-authored with Cheryl Cashin, Senior Program Director, Results for Development
 
In the early 1990s, after 70 years of a socialist system, Mongolia transitioned to a market economy and embarked on reform across all sectors, including health. Since that time, the health system has gradually moved from a centralized “Semashko-style” model to a somewhat more decentralized financing and service delivery, with a growing role for private sector providers and private out-of-pocket financing.
 

Hành trình lớn với con: Câu chuyện của 2 người mẹ của trẻ Điếc ở Việt Nam

Huong Lan Vu's picture
Also available in: English
Được triển khai từ năm 2011 đến năm 2015 tại 4 tỉnh Hà Nội, Thái Nguyên, Quảng Bình và tp.Hồ Chí Minh, dự án “Giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường” – IDEO đã giúp cho 225 trẻ Điếc dưới 6 tuổi sẵn sàng đến trường bằng ngôn ngữ ký hiệu (NNKH). Với cách tiếp cận mang tính đổi mới này, dự án đã thành lập các nhóm Hỗ trợ gia đình gồm hướng dẫn viên người Điếc, phiên dịch viên NNKH và giáo viên nói đến dạy NNKH tại nhà trẻ với sự tham gia của gia đình. Hãy cùng chúng tôi theo dõi hành trình hỗ trợ con học NNKH của hai người mẹ có con sinh ra là trẻ Điếc.

A long journey with my deaf child: two Vietnamese mothers tell their stories

Huong Lan Vu's picture
Also available in: Tiếng Việt

Also available in: Español | Français

Implemented from 2011 to 2015 in Hanoi, Thai Nguyen, Quang Binh and Ho Chi Minh City in Vietnam, the Intergenerational Deaf Education Outreach (IDEO) Project has helped prepare 255 deaf children under 6 years old for formal schooling by learning sign language. Using an innovative approach, the project set up “family support teams”, making up of a deaf mentor, a sign language interpreter and a hearing teacher, to teach sign language for the children in their homes, with their families. Let’s follow two mothers in their journey to support their deaf children speak with sign language.

Cùng hành động để biến kỳ vọng thành hiện thực

Mai Thi Hong Bo's picture
Also available in: English

Lưu Vĩnh Trinh là một cô học trò 18 tuổi sinh ra và lớn lên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Em ước mơ sau này sẽ thành giáo viên dạy tiếng Anh. Trinh vừa cùng 1 triệu học sinh Việt nam tham gia vào kỳ thi tốt nghiệp phổ thông vào tháng Bảy năm nay và sau 12 năm ngồi ghế nhà trường, Trinh và các bạn của em nhận biết được khá nhiều vấn đề cần được cải thiện để nâng cao chất lượng giáo dục ở Việt nam.

Acting on aspirations for a better Vietnam

Mai Thi Hong Bo's picture
Also available in: Tiếng Việt

Luu Vinh Trinh is an 18-year-old student, born and raised in Ho Chi Minh City, with a dream of becoming an English teacher. Trinh and one million other students across Vietnam just completed the final high school graduation exam this July. After spending 12 years in school, Trinh and her friends have observed many issues that could be addressed to improve the quality of education in Vietnam.

中国的新增银行账户数提升了全球普惠金融数据

Eric Duflos's picture
Also available in: English

根据2014全球普惠金融数据库(Global Findex)信息,中国每10个成年人中有将近8人拥有银行账户,比2011年增长15个百分点。过去三年,全球没有银行账户的人数从25亿降至20亿,来自中国的贡献最为重要。事实上,2014Findex数据显示,全世界5亿新增加的拥有银行账户的成年人中,超过三分之一(1.8 亿)生活在中国。

这一数据库显示出三种积极的发展态势。

1、村人口和贫困人口在新增的拥有银行账户的成年人中占比颇高

现在,在中国最贫困的20%群体中,66%拥有正规的银行账户,这一数据在过去三年增长了28个百分点。农村成年人中(绝大多数贫困人口居住在农村)拥有银行账户的人数也增长了20个百分 点,2014 年,74%的农村成年人拥有银行账户。女性在这样的增长中受益匪浅,目前在金融普惠方面,女性已经与男性程度相当。

中国、发展中经济体和高收入OECD经济体的银行账户情况 

 

Pages