Published on Eurasian Perspectives

Podaci su osnov poboljšanja položaja LGBTI osoba

Stetoskop na LGBT zastavi Stetoskop na LGBT zastavi

Zaštitne maske, dugi redovi ispred prodavnica i socijalna distanca postali su nova normalnost. Pored hiljada ljudi koji su oboljeli ili čak izgubili živote, pandemija COVID-19 je pogodila i milione ljudi koji su ostali bez posla, a time i bez sredstava za život.  

To posebno važi za one koji su najranjiviji, koji su se i prije aktuelne krize suočavali sa pojačanom diskriminacijom i isključenošću. Na Zapadnom Balkanu smo jako svjesni rizika od isključenosti kad su u pitanju Romi, osobe sa invaliditetom, te lezbejke, gejevi, biseksualne, transrodne i interspolne osobe (LGBTI). Pandemija će vjerovatno pogoršati  nejednakosti koje su odranije postojale i  dodatno ovim populacijama otežati pristup ključnim uslugama – uključujući zdravstvenu i socijalnu zaštitu. Ako se ne pobrinemo da se ova pitanja rješavaju u sklopu odgovora na COVID-19, rizikujemo da dođe do produbljivanja postojećih razlika na planu zdravlja, obrazovanja i zapošljavanja.  

Svjetska banka je, zajedno sa Azijskom bankom za razvoj (ADB), Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i Međuameričkom bankom za razvoj (IDB), organizovala niz virtuelnih diskusija  povodom obilježavanja Međunarodnog dana protiv homofobije, transfobije i bifobije  (IDAHOTB). I dok je dominantna tema diskusije između razvojnih partnera, predstavnika vlada, akademskih stručnjaka i aktivista LGBTI bio odgovor na COVID-19, sveobuhvatna tema bila je fokusirana na potrebu za podacima koji su raščlanjeni prema seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu, u cilju boljeg razumijevanja i rješavanja socijalne i ekonomske isključenosti LGBTI osoba.

U zemljama Zapadnog Balkana, Svjetska banka je imala pionirsku ulogu u prikupljanju pojedinačnih podataka o  seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu (SOGI) . Na osnovu ovog i drugih istraživanja znamo da se LGBTI osobe širom regiona suočavaju sa visokim stepenom diskriminacije, isključenosti i nasilja. Jedna trećina LGBTI osoba obuhvaćenih istraživanjem bili su žrtve nasilja - pri čemu su najranjivije bile transrodne osobe, od kojih je više od polovine kazalo da je doživjelo nasilje.  

Ovi podaci su bili naročito korisni za bolje razumijevanje potencijalnih negativnih efekata pandemije COVID-19 na seksualne i rodne manjine: 12 procenata LGBTI osoba obuhvaćenih istraživanjem odustajalo je od neophodnog liječenja zbog straha da će biti diskriminisani od strane medicinskih radnika. U našem istraživanju u Srbiji je utvrđeno da je svega jedna trećina  LGBTI osoba obuhvaćenih istraživanjem ocijenila svoje zdravlje kao „veoma dobro,” u odnosu na 55 procenata kod opšte populacije. Ovdje smo opet utvrdili da su transrodne osobe u znatno težem položaju, budući da je svega 18 posto njih ocijenilo svoje zdravlje kao „veoma dobro.” Procjena sopstvenog zdravlja kao lošeg ili veoma lošeg progresivno raste među LGBTI osobama koje žive u materijalnoj oskudici (11 procenata), teškoj materijalnoj oskudici (14 procenata) i ekstremnoj materijalnoj oskudici (20 procenata), u odnosu na 5 procenata kod ukupnog uzorka LGBTI.  

Ovi i drugi podaci će pomoći i nama i našim klijentima da izgradimo inkluzivnije i otpornije zajednice, naročito u sklopu odgovora na pandemiju COVID-19 i socijalne i ekonomske efekte pandemije u regionu. Svjetska banka ostaje posvećena prevazilaženju nedostatka u podacima o seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu i veoma mi je drago što nastavljamo sa svojim radom u zemljama Zapadnog Balkana kroz istraživanje ekonomske cijene isključenosti, zasnovano na istraživanju sprovedenom u Srbiji.


Authors

Linda Van Gelder

Country Director, Western Balkans, Europe and Central Asia

Join the Conversation

The content of this field is kept private and will not be shown publicly
Remaining characters: 1000