خطوط مخصوص بایسکل در قندهار سبب بهبود مصوونیت بایسکل سواران و عابرین شده است

This page in:
CIP Kandahar CIP Kandahar

برای کرامت الله ۱۲ ساله و دوستانش، مشاهده خطوط یک و نیم متری در دو طرف سرک جدیدی که در ناحیه هفتم شهر قندهار ساخته شده بود بسیار جالب بود. در حالیکه آنها هر روز از این سرک عبور می کردند و به مکتب می رفتند اما هیچکدام شان تا به حال چنین خطوطی را که عکس بایسکل روی آن نقاشی شده باشد ، ندیده بودند. یکی از خویشاوندان او که از کابل آمده بود به او توضیح داد که این خطوط به نام "خطوط مخصوص بایسکل سواران" یاد می شود و به عبور و مرور بایسکل سواران اختصاص دارد.

خطوط جدید بایسکل به یک موضوع داغ بحث در بین مردم شهر تبدیل شده است. بایسکل سواران حالا از این که می توانند به طور قانونی از یک قسمت جاده که مخصوص آن ها است استفاده کنند؛ هیجان زده و خوشحال اند.  به باور آن ها این خطوط اختصاصی سبب افزایش مصئونیت آن ها در هنگام عبور و مرور با بایسکل خواهد شد.

کرامت الله در این باره می گوید:"ما از هر کسی که این کار عالی را انجام داده است؛ تشکر می کنیم. ایجاد خطوط مخصوص بایسکل در جاده قطعاً منجر به افزایش مصؤنیت ما شده و گشت و گذار روزانه ما از سرک را آسان تر می سازد. با ساخت این سرک، چهره تمامی این منطقه تغییر کرده است.  حالا این منطقه مانند یک منطقه تازه و جدید به نظر می رسد؛ گرد و خاک کم شده و گشت و گذار و عبور و مرور ما آسان تر شده است".

در حدود یک چهارم مردم افغانستان از بایسکل برای رفتن به مکتب و یا کار خود استفاده می کنند. اکثریت این افراد از خانواده های کم درامدی می باشند که نمی توانند برای خود موتر سایکل و یا موتر خریداری کنند.

در حدود یک چهارم مردم افغانستان از بایسکل برای رفتن به مکتب و یا کار خود استفاده می کنند. اکثریت این افراد از خانواده های کم درامدی می باشند که نمی توانند برای خود موتر سایکل و یا موتر خریداری کنند. با اینحال از چندین سال بدینسو، بایسکل رانی در شهرهای افغانستان بسیار خطرناک و غیر مصئون گردیده است.

 تداوم جنگ و ناامنی های چهل ساله زیر ساخت های جاده ها به شدت آسیب دیده و در بعضی موارد سبب از بین رفتن کامل سرک ها گردیده است. به همین دلیل میزان حادثات ترافیکی به خصوص حادثات مربوط به بایسکل سواران به شدت افزایش یافته است. 

Image
CIP Kandahar story

عامل دوم افزایش چشم گیر تعداد وسایط نقلیه در افغانستان است. امار ها نشان میدهد که تعداد وسایل نقلیه در افغانستان بین سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ تقریبا سه برابر شده است و از ۶۶۰۰۰۰ عراده به ۱،۶ میلیون عراده رسیده است. این تعداد روز به روز در حال افزایش می باشد. تطبیق قوانین ترافیکی در جاده ها نیز بسیار ضعیف است. عدم تطبیق قوانین ترافیکی منجر به تیز رانی های بی مورد و تصادفات شده و باعث افزایش میزان تلفات در روی جاده ها گردیده است. 

ساخت این سرک ۳ کیلومتری در ناحیه ۷ شهر قندهار بخشی از تلاش هایست برای طراحی سرک های معیاری تا بتواند سبب افزایش مصوونیت جاده در افغانستان گردد.

علاوه بر موجودیت خطوط مخصوص بایسکل سواران در این جاده، این جاده دارای پیاده رو، علامات و چراغ های ترافیکی و جویچه های کنار سرک می باشد.  موجودیت پیاده روها با تسهیل تحرک عابرین پیاده ، به بهتر شدن وضعیت سرک کمک می کنند. علامات ترافیکی باعث ارتقای ایمنی تمامی افراد استفاده کننده از جاده می شود. موجودیت درخت ها و جویچه های کنار سرک منجر به پایداری و طول عمر بیشتر سرک می گردد.

سرک های مشابه دیگر نیز در ولایت های هرات، جلال آباد، خوست، قندهار و مزار شریف از طریق برنامه سرمایه گذاری در شهرها در حال ساخت است.

این طرح از طریق برنامه سرمایه گذاری در شهرها که یکی از پروژه های بانک جهانی است و از طریق صندوق بازسازی افغانستان و اداره انکشاف بین المللی تمویل مالی می شود، حمایت شده است.

سرک های مشابه دیگر نیز در ولایت های هرات، جلال آباد، خوست، قندهار و مزار شریف از طریق برنامه سرمایه گذاری در شهرها در حال ساخت است.  در طراحی و ساخت این سرک ها از مشوره های مردم منطقه نیز استفاده شده است. همانند جاده که در ناحیه ۷ قندهار مورد تقدیر کرامت الله و خانواده اش قرار گرفت، این سرک های جدید دارای خصوصیاتی است که باعث بهبود مصئونیت مستفیدین و در عین حال دوام بیشتر سرک ها می گردد.

 

Image
CIP Kandahar

پروژه های مربوط به اعمار و احیای این سرک ها همچنین باعث ایجاد فرصت های کاری جدید در سطح محلات نیز می گردد. تمامی این پروژه ها به شرکت های محلی داده شده است.  این شرکت ها از کارگران محلی استفاده می کنند و همچنین تا جایی که امکان داشته باشد از مواد خام موجود در همان منطقه برای ساخت سرک استفاده می کنند. ارزیابی های که بعد از تطبیق پروژه انجام شده است نشان میدهد که مستفید شوندگان این پروژه ها از بهبود شرایط محلات شان و هم چنان ترویج استفاده از بایسکل به عوض موتر استقبال کرده اند.


Authors

Tahir Akbar

Senior Disaster Risk Management and Resilience Specialist

Join the Conversation

The content of this field is kept private and will not be shown publicly
Remaining characters: 1000