Published on Eurasian Perspectives

Calea Moldovei către un sector energetic viabil

Furnizarea fiabilă și accesibilă a electricității și agentului termic reprezintă un motiv serios de îngrijorare pentru cetățenii, companiile și decidenții politici din Republica Moldova. Viabilitatea și durabilitatea sectorului energetic al țării este determinată de abilitatea Moldovei de a-și diversifica opțiunile de furnizare a energiei și stabilirea unei structuri tarifare adecvate, care ar încuraja investițiile în sectorul energetic. În prezent, 98 la sută din resursele energetice consumate sunt importate, cu peste 80 la sută din electricitate și tot gazul natural provenind din surse unice.

În vederea susținerea dezvoltării sectorului energetic al țării, Banca Mondială a  finalizat recent un studiu privind tarifele la energia electrică și la agentul termic în Republica Moldova . Studiul relevă anvergura majorărilor tarifare prognozate, care va fi costul adițional suportat de diferite tipuri de gospodării casnice, modul în care programul de Ajutor Social și Ajutorul pentru perioada rece a anului ar putea proteja persoanele vulnerabile și care va fi costul acestor plăți sociale.

Provocarea cea mare constă în faptul că costul electricității și gazului importat a crescut. Costul de achiziție angro al energiei electrice constituie aproximativ 70 la sută din costul total de livrare al energiei electrice consumatorilor finali. Contractele de cumpărare a energiei electrice importate sunt fixate în dolari SUA, astfel încât deprecierea recentă a leului moldovenesc a majorat costul de achiziție al energiei electrice cu 50 la sută comparativ cu anul 2012. În același timp, costul gazului natural reprezintă aproape 80 la sută din prețul final pentru agentul termic livrat consumatorilor finali conectați la sistemul de încălzire centralizată. Creșterea cu 20 la sută a prețului la gazele naturale în 2011 și o altă potențială creștere de 20 la sută, prin urmare, trebuie să fie reflectate în tariful pentru agentul termic livrat în sistemul centralizat de încălzire.

Costul furnizării energiei termice și al electricității este acum mult mai mare decât tarifele plătite de consumatori. Prin urmare, companiile din sectorul energetic suportă pierderi pentru fiecare unitate livrată.

Sunt necesare acțiuni urgente pentru a asigura aprovizionarea continuă și fiabilă a energiei electrice și a agentului termic în Republica Moldova. În cazul în care tarifele pentru consumatorii finali continuă să fie mai mici decât costul prestării serviciului, există riscul că furnizorii nu vor putea plăti pentru achiziționarea angro a electricității și gazelor naturale care sunt necesare pentru furnizarea energiei electrice și termice consumatorilor. Pe termen scurt, acest lucru poate duce la sistări de electricitate și apartamente reci. Pe termen lung, această situație va împiedica investițiile în sectorul energetic, care sunt extrem de necesare pentru renovarea și modernizarea infrastructurii învechite. 
 
Moldova Power Lines
Aprovizionare fiabilă cu căldură și lumină a caselor și spitalelor din Republica Moldova

Ajustările tarifelor la energie vor avea un impact mai mare asupra celor mai săraci oameni, care locuiesc preponderent în zonele rurale. Majorările tarifare vor duce la creșterea ratei sărăciei de la 17 la sută la aproximativ 19 la sută în zonele rurale. Din fericire, Moldova dispune de două programe de asistență socială bine direcționate: Ajutor Social și Ajutor pentru perioada rece a anului. Banca Mondială consideră că orice majorare a tarifelor pentru energia electrică sau agentul termic trebuie să fie însoțită de extinderea acestor programe sociale.

Un mecanism de reglementare bine structurat a sectorului de electricitate a fost creat în Republica Moldova la sfârșitul anilor ‘90. Acest cadru a permis progrese remarcabile în performanța tehnică și comercială a companiilor din sectorul de electricitate. Spre exemplu, pierderile celei mai mari companii de distribuție a energiei electrice s-au redus de la 14 la sută în 2009 până la 10 la sută în 2014, iar întreruperile în aprovizionarea cu energie electrică au fost reduse cu aproximativ 70 la sută din 2007 până în 2013. Cu toate acestea, din 2012, reglementatorul sectorului energetic nu a reușit să asigure implementarea adecvată a reglementărilor existente. Prin politici sectoriale bune și restabilirea transparenței și credibilității reglementării sectorului energetic, Republica Moldova ar putea atrage investițiile atât de necesare în sectorul energetic, spre exemplu pentru a se conecta la surse noi de aprovizionare. Acest lucru, la rândul său, ar crea o concurență mai mare și ar pune o presiune descendentă asupra prețurilor la energia electrică și agentul termic pentru consumatori.

DESCĂRCAȚI STUDIUL

Authors

Join the Conversation

The content of this field is kept private and will not be shown publicly
Remaining characters: 1000