Published on Eurasian Perspectives

Hărțile de Hazard și de Risc la Inundații – Un instrument esențial pentru managementul riscului la inundații

This page in:
A flooded Marica River at Harmanli, Bulgaria. A flooded Marica River at Harmanli, Bulgaria.

Riscurile de inundații afectează aproximativ 2 miliarde de persoane la nivel global.  Schimbările climatice, precum și urbanizarea neplanificată vor accentua și mai mult incidența acestor riscuri. Impactul acestora asupra economiilor, comunităților și populației poate fi unul de anvergură. În 2022, inundațiile din Pakistan au provocat peste 1700 de decese, au afectat 33 de milioane de persoane, producând pagube și pierderi economice ce depășesc 39 de miliarde de USD. În același an, Nigeria și Australia au fost, de asemenea, afectate de inundații devastatoare. Pentru o mai bună gestionare a acestor riscuri și pentru a crea comunități mai reziliente, hărțile de hazard și de risc la inundații detaliate și cu un grad înalt de precizie sunt esențiale. 

Hărțile de Hazard la Inundații identifică zonele afectate de inundații cu diferite probabilități. Acestea oferă informații utile cu privire la adâncimea și viteza preconizate ale apei. Spre deosebire de acestea, Hărțile de risc la inundații prezintă impactul potențial al inundațiilor asupra vieții și sănătății oamenilor, activității economice și infrastructurii, patrimoniului cultural și mediului. Hărțile constituie un instrument esențial pentru managementul integrat al riscului la inundații. Hărțile reprezintă un instrument esențial și pentru creșterea gradului de conștientizare cu privire la zonele expuse riscului la inundații și pentru sprijinirea comunităților în procesul de dezvoltare a strategiilor pentru diminuarea acestor riscuri  utilizând măsuri structurale și nestructurale. Specialiștii din domeniul protecției civile și serviciilor de urgență pot utiliza hărțile pentru a planifica măsurile de răspuns în situații de urgență, iar cei din domeniul asigurărilor pot utiliza hărțile și datele de bază aferente acestora pentru a crea produse de asigurare împotriva inundațiilor. Hărțile sunt de asemenea esențiale pentru planificarea modului de utilizare a terenurilor și pentru dezvoltarea urbană în vederea evitării generării de noi riscuri.

Modernizarea Cartografierii Inundațiilor în Bulgaria și România în contextul implementării Directivei UE privind Inundațiile

Bulgaria și România sunt două state care au făcut un pas înainte în direcția modernizării abordării cu privire la cartografierea inundațiilor. Banca Mondială a oferit sprijin ambelor state pentru actualizarea la nivel național a hărților de hazard și de risc la inundații (HHRI) în scopul implementării celui de-a doilea ciclu al Directivei UE privind Inundațiile

The EU Floods Directive

Această Directivă oferă un cadru general pentru managementul integrat al riscului la inundații și solicită statelor membre UE: (i) identificarea Zonelor cu Risc Potențial Semnificativ la Inundații (APSFR), (ii) evaluarea detaliată a hazardului și a riscului la inundații și realizarea hărților privind inundațiile, precum și (iii) elaborarea planurilor de management al riscului la inundații cu programe de măsuri pentru abordarea riscului la inundații.

Cu sprijinul Băncii Mondiale, au fost elaborate HHRI pentru toate APSFR-urile identificate pentru diferite surse de inundații, inclusiv fluviale, pluviale, viituri rapide (flash floods), marine.

 

Bulgarian FHRM Web Portal

Imaginea 1: Portalul Web pentru HHRI din Bulgaria.

 

Romanian FHRM Web Portal

Imaginea 2: Portalul Web pentru HHRI din România.

Realizarea Hărților de Hazard la Inundații

Example of a Bulgarian Flood Hazard Map.
Imaginea 3: Exemplu de Hartă de Hazard la Inundații - Bulgaria

Realizarea unor hărți de hazard cu grad înalt de precizie necesită un volum mare de date de intrare ce includ date spațiale (de exemplu, date privind utilizarea terenurilor, modele digitale ale terenului și profile transversale ale râurilor), date meteorologice și hidrologice, precum și informații cu privire la structurile hidrotehnice existente și regulile de exploatare a acestora. Aceste informații sunt integrate în modele hidrologice și hidrodinamice pentru a simula modul de inundare a terenului. Modelarea este realizată pentru inundații sintetice cu probabilitate redusă, medie și ridicată, ca de exemplu, evenimente de inundații care apar, statistic vorbind, o dată la 1000 de ani, o dată la 100 de ani și respectiv o dată la 10 sau 20 de ani.

Atât România, cât și Bulgaria au făcut investiții masive în scopul optimizării calității datelor de intrare. În România, de exemplu, au fost realizate noi modele digitale ale terenurilor pentru o suprafață de aproximativ 28.000 km2, utilizând datele obținute folosind tehnologia LIDAR aeropurtat – o metodă ce utilizează platforme aeropurtate pentru măsurarea punctelor la sol cu precizie - și au fost efectuate măsurători pentru peste 33.000 de profile transversale de-a lungul râurilor. În Bulgaria, cartografierea a fost realizată utilizând metode de fotogrametrie aerienă, precum și împreună cu măsurători terestre pentru colectarea datelor adiționale aferente profilelor transversale și structurilor hidraulice de-a lungul râurilor, realizându-se hărți noi ce acoperă o suprafață de peste 2.500 km2. Activitatea de modelare a fost finalizată utilizând programe software comerciale și gratuite sofisticate , în principal, modelare bidimensională  cu regim nepermanent de curgere. În plus față de probabilitățile mică, medie și mare, ambele țări au analizat și un scenariu privind schimbările climatice.

Realizarea Hărților de Risc la Inundații

Risk Map as presented in the Romanian Web Viewer
Imaginea 4: Hartă de Risc la Inundații, așa cum este aceasta prezentată în Vizualizatorul Web - România

Pentru realizarea Hărților de risc la inundații, sunt necesare informații privind elementele expuse inundațiilor.  Aici sunt incluse informații despre populație și locuințe, infrastructură socială, precum școli și spitale, infrastructură de transport, obiective industriale, terenuri agricole, arii protejate și alte tipuri de obiective și elemente naturale. Hărțile de risc la inundații utilizează o abordare calitativă pentru a identifica zonele cu risc minor, mediu sau major. Hărțile de risc la inundații mai detaliate, ce utilizează o abordare cantitativă, indică riscul potențial ca valoare monetară a pagubelor pe metru pătrat. Aceste informații detaliate sunt utilizate pentru a calcula aspectele economice aferente diferitelor investiții de management al riscului la inundații folosind analiza cost-beneficiu și analiza multi-criterială.

În România, ortofotoplanurile – sau imaginile realizate cu ajutorul sateliților având corecție geometrică pentru ca scara să fie uniformă - aferente tuturor APSFR-urilor au fost digitalizate utilizând algoritmi inovativi de învățare automată pentru identificarea și clasificarea tuturor elementelor expuse. Inundațiile pot provoca pagube diferite pentru diferitele categorii de elemente expuse (clădiri cu destinație rezidențială, obiective sociale, economice și culturale, infrastructură de transport, terenuri agricole etc.), în funcție de nivelul apei. A fost determinată o relație între adâncimea apei de inundație și pagube pentru fiecare categorie în parte și cuantificate sub formă monetară pentru diferitele sectoare. Bulgaria a avut o abordare similară utilizând un algoritm avansat de sistem informațional geografic pentru realizarea analizelor de risc în baza rezultatelor modelării hidraulice.

Utilizând vizualizatoarele web nou dezvoltate, HHRI au fost prezentate principalelor părți interesate în vederea analizei și validării acestora. După aprobarea acestora, hărțile au fost raportate oficial către Comisia Europeană și au fost publicate pe Internet pentru toți cetățenii. Noile HHRI sunt utilizate acum în ambele țări în scopul identificării și prioritizării măsurilor nestructurale și structurale, care variază de la soluții bazate pe natură până la diverse soluții structurale, ce vor fi integrate în noile planuri de management al riscului la inundații.

Pentru Bulgaria și România, elaborarea acestor hărți reprezintă un progres important privind managementul riscului la inundații. În plus, abordările concepute în acest sens pentru cartografierea inundațiilor pot servi drept model pentru alte state din întreaga lume ce se confruntă cu riscuri la inundații.

Linkuri conexe: 


Authors

Chris Fischer

Senior Water Resources Management Specialist

Peyo Stanchev

Water Resources Management Specialist

Join the Conversation

The content of this field is kept private and will not be shown publicly
Remaining characters: 1000