เปิดรับความหลากหลายผ่านการสำรวจ LGBTI ครั้งใหม่ในประเทศไทย

This page in:
Image
ภาพโดย: Talashow / Shutterstockความครอบคลุมทางสังคม (social inclusion) คือ วัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาที่สังคมปราถนา เป็นรากฐานของการกระจายความมั่งคั่ง และการมีบทบาทสำคัญในการลดปัญหาความยากจน
 
ความครอบคลุมมีความสำคัญ: รากฐานของการแบ่งปันความมั่งคั่งอย่างทั่วถึง โดย ธนาคารโลก
 
ขณะที่เราฉลองนวัขันติธรรมโลก (International Day for Tolerance) กันในเดือนพฤศจิกายนทีผ่านมา เราอย่าลืมว่าการเปิดรับความหลากหลายนับเป็นก้าวแรกบนเส้นทางสู่ความครอบคลุมทางสังคม (social inclusion) และเราไม่ควรเพียงแค่เปิดใจรับต่อความหลากหลายเท่านั้น แต่เราควรเปิดแขนโอบรับและชื่นชมต่อความหลากหลายเหล่านั้นด้วย
 
ในขณะที่เลสเบี้ยนหรือหญิงรักหญิง (lesbian) เกย์หรือชายรักชาย (gay) ไบเซ็กชวลหรือคนรักสองเพศ (bisexual) คนข้ามเพศ (transgender) และคนสองเพศ (Intersex) ซึ่งเรียกรวมกันว่ากลุ่ม LGBTI นั้นถูกกีดกันจากการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการงาน บริการ และพื้นที่ต่างๆ ในประเทศทั่วโลก   แม้กลุ่มคนกลุ่มนี้จะได้รับการยอมรับในบางประเทศ แต่ก็ยังมีความเสี่ยงต่อการถูกเลือกปฏิบัติ ถูกกีดกันทางสังคม ถูกใช้ความรุนแรง และมีความเปราะบางในด้านอื่นๆ อยู่มาก   สิ่งเหล่านี้ทำให้พวกเขาเสียศักดิ์ศรี และขาดโอกาสที่จะทำให้มีชีวิตดีขึ้น
 
ประเทศไทยเป็นตัวอย่างของประเทศที่มีความหลากหลายทางภาษาในแต่ละภูมิภาค  มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม มีธรรมชาติที่งดงาม มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน และ มีแนวทางประเพณีและวิถีที่หลากหลาย  ในสายตาของชาวต่างชาติแล้ว ประเทศไทยที่ถูกขนานนามว่าเป็น “เมืองแห่งรอยยิ้ม” นั้นเป็นสวรรค์อันสงบสุข ที่ซึ่งจะสามารถพบเห็นวิถีทางเพศ และอัตลักษณ์ หรือการแสดงออกทางเพศที่หลากหลายได้ทั่วไป อย่างไรก็ตาม ในขณะที่มีการเรียกร้องและสนับสนุนอัตลักษณ์ทางเพศที่ชัดเจนมากขึ้นในประเทศไทย  แต่กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางวิถีเพศ อัตลักษณ์และการแสดงออกทางเพศเหล่านี้ก็ยังคงประสบกับปัญหาเรื่องความครอบคลุมทางสังคม (social inclusion) ในระดับแตกต่างกัน

 
สองการสำรวจเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับประสบการณ์ของกลุ่ม LGBTI ในประเทศไทย
 
เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา  ทีมสำรวจที่ประจำอยู่ที่ธนาคารโลก กรุงวอชิงตันดีซี และสำนักงานกรุงเทพฯ ได้ดำเนินการสำรวจเพื่อให้เข้าใจคนกลุ่ม  LGBTI ในประเทศไทยว่าอาจถูกเลือกปฏิบัติและกีดกันออกจากการเข้าถึงสินค้าและบริการทั้งด้านการเงินและเศรษฐกิจอย่างไรบ้างให้มากขึ้น
  
จากการประชุมปรึกษาหารือกับองค์กรผู้นำกลุ่ม LGBTI จำนวน 6 องค์กรใน 4 จังหวัด (กรุงเทพฯ พัทยา เชียงใหม่ และภูเก็ต)   ทีมวิจัยได้พัฒนาแบบสำรวจนำร่องเชิงปริมาณออนไลน์ขึ้นมาสองชุด ชุดแรกใช้กับคนไทยที่อยู่ในกลุ่ม LGBTI  และอีกชุดหนึ่งใช้กับคนไทยทั่วไป  แบบสำรวจทั้งสองชุดเป็นการพยายามแสวงหาคำตอบในเรื่องจากการเข้าถึงการประกัน การศึกษา ตลาดแรงงาน สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และบริการของภาครัฐ   นอกจากนี้ในขณะที่ทำการสำรวกลุ่ม LGBTI นั้นก็ได้ค้นหารายละเอียดจากประสบการณ์การถูกเลือกปฏิบัติเพิ่มเติม   ส่วนการสำรวจคนทั่วไปนั้นเน้นเรื่องทัศนคติและการรับรู้เข้าใจของคนทั่วๆ ไป นอกเหนือจากประสบการณ์ของพวกเขาในเรื่องระดับการเลือกปฏิบัติ (discrimination) และการถูกกีดกันทางสังคม (social exclusion) ของกลุ่ม LGBTI
 
เราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการทดสอบนำร่องครั้งนี้?
 
ในขณะที่ทีมสำรวจได้รู้ว่าอัตลักษณ์และการแสดงออกทางเพศมีความซับซ้อนและมีมากมายหลายประเภท  การทดสอบนำร่องในครั้งนี้ได้ทำให้เกิดความรู้มากมายเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับกลุ่ม LGBTI ในประเทศไทย  อาทิ

  • ผู้หญิงข้ามเพศมี 4 ประเภทตามการแสดงออกทางเพศที่หลากหลาย (กระเทย สาวประเภทสอง ผู้หญิงข้ามเพศ)
  • มีผู้หญิงที่เป็นเลสเบี้ยนชาย (ทอม) และเลสเบี้ยนหญิง (เลส) ผู้หญิงรักผู้หญิง (หญิงรักหญิง) และเลสเบี้ยนหญิงที่ดึงดูดความสนใจทอม (ดี้)
  • มีผู้ชายที่เป็นเกย์ (เกย์) ผู้ชายที่รักผู้ชาย (ชายรักชาย) และผู้ชายข้ามเพศ (transman); และท้ายสุดแต่ยังไม่สุดท้าย
  • มีผู้ชายและผู้หญิงที่ชอบคนได้ทั้ง 2 เพศ (Bisex) และมีคนที่มีสองเพศอยู่ในร่างเดียว  
นอกจากนี้ เรายังได้เรียนรู้ว่าจำเป็นต้องให้องค์กร LGBTI เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาการสำรวจนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสำรวจที่มุ่งเป้าไปที่กลุ่มคนที่ถูกกีดกัน  ซึ่งจะช่วยให้แน่ใจได้ว่าการสำรวจออนไลน์นี้ถูกต้องเหมาะสมไม่เพียงแต่ด้านวัฒนธรรม เนื้อหา และความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น   หากแต่ยังสละสลวย น่าสนใจ และถูกออกแบบมาโดยมุ่งเน้นถึงประโยชน์ที่จะได้รับ
 
การสำรวจทางออนไลน์ทั้งสองชุดเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการในกรุงเทพฯ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 นี้ที่งานประชุม 2016 Workplace Pride Conference ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกของ สมาคมอิลก้า (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association หรือ ILGA) ที่จัดขึ้นในประเทศไทยเมื่อเดือนที่ผ่านมา  คนไทยสามารถเข้าถึงแบบสำรวจทั้งสองชุดได้ผ่านทางสมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต และคอมพิวเตอร์หรือแล็บท็อป  ผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้จะรายงานแก่ธนาคารโลกซึ่งเป็นองค์กรที่ได้พยายามทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ และความครอบคลุมทางสังคม รวมถึงความรุนแรงบนฐานเพศภาวะในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ
 
คุณอาศัยอยู่ในประเทศไทยหรือไม่? หากคุณเป็นหนึ่งในกลุ่ม LGBTI และต้องการเข้าร่วมการสำรวจครั้งนี้ กรุณาเข้าไปตอบแบบสอบถามได้ที่: http://wrld.bg/fTxG306qeFL  
 

Authors

Piotr Pawlak

International Consultant and Ph.D. Candidate

Join the Conversation

The content of this field is kept private and will not be shown publicly
Remaining characters: 1000