ย่างก้าวแรกสู่เชียงใหม่สีเขียว

This page in:

ใครๆ ที่มาประเทศไทย ก็ต้องมีเชียงใหม่อยู่ในรายการเที่ยว เพราะเชียงใหม่เป็นเมืองเก่าที่สะท้อนวัฒนธรรมทางเหนือของไทยได้อย่างงดงาม และยังแฝงแง่มุมทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญไว้มากมาย ผมและภรรยาไปฉลองครบรอบแต่งงานในปีแรกที่นั่นเพราะเป็นเมืองที่สงบและสวยงาม เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่คนไทยมักไปเที่ยวเพื่อพักผ่อนและดื่มด่ำกับจังหวะชีวิตที่ช้าลง ไม่นานมานี้ผมได้ไปเยือนเชียงใหม่บ่อยขึ้นเพราะเรื่องงาน แต่ถึงอย่างนั้น ก็ยังมีความพึงใจ

 

Image

 

เชียงใหม่เจริญขึ้นมากและโตเร็วมาก ในตัวเมืองเราจะเห็นรถราเพิ่มขึ้น เริ่มเกิดปัญหารถติดและปัญหาระบบขนส่งมวลชนก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข ธนาคารโลกจึงช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ของเทศบาลนครเชียงใหม่ที่ต้องการส่งเสริม “ยานยนต์สีเขียว” (green mobility) ด้วยการสนับสนุนจากกับกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility) นี่เป็นโครงการนำร่องเล็กๆ ที่ส่งเสริมการใช้ยานพาหนะไร้เครื่องยนต์ เช่น การเดิน การปั่นจักรยาน โดยการพัฒนาทางเดินและทางจักรยานในใจกลางเมือง

โครงการนี้ได้มีการประชุมปรึกษาหารือหลายครั้ง ซึ่งก็ใช้เวลากว่า 2-3 เดือนในการพูดคุยกันระหว่างชุมชนและเทศบาลนครเชียงใหม่ ผมเองก็เป็นผู้สังเกตการณ์ในการหารือส่วนใหญ่ และยินดีว่าที่เห็นว่า หลังการประชุมแต่ละครั้ง ก็เกิดผลในเชิงบวก ชุมชนต่างๆ รอบเมืองเก่าในเชียงใหม่ส่วนใหญ่จะรับโครงการนี้ได้ ในขณะที่ชุมชนที่อยู่รอบโครงการนำร่องนี้เอง มีความกังวลเรื่องการปิดถนน และจะทำให้การจราจรแย่ลง

ต่างคน ต่างมุมมอง แต่ทุกคนล้วนต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเชียงใหม่และชุมชนของพวกเขา แม้ว่าบางครั้งทางชุมชนและทางเทศบาลจะคิดต่างกันในบางประเด็น แต่ทั้งสองฝ่ายก็รับฟังซึ่งกันและกัน ความอดทนและการเปิดใจของพวกเขาคือกุญแจสำคัญ

ตอนนี้ โครงการนี้กำลังดำเนินการสร้างอยู่ โดยพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจที่เป็นมิตรกับคนเดินถนนและจักรยานนั้นออกแบบตามข้อเสนอแนะจากชุมชนนั่นเอง และเราจะมีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจที่เป็นมิตรกับคนเดินถนนและจักรยานนี้ ณ ใจกลางเมืองเชียงใหม่ในต้นปี 2557 เมืองของคุณสามารถทำอะไรได้อีกเพื่อให้เป็นสีเขียวขึ้น


Authors

Chanin Manopiniwes

Infrastructure Economist

Join the Conversation

The content of this field is kept private and will not be shown publicly
Remaining characters: 1000