Published on Voices

คำถามสำหรับคนทั้งโลก: จะทำอย่างไรเพื่อจะกำจัดความยากจนให้หมดไป

This page in:

Read this post in English, Español, Français, عربي


คงไม่ใช่ทุกวันที่คุณจะได้เห็นวีดีโอที่หลังรถแท็กซี่ในนครนิวยอร์กขอให้พวกเราทวีตเกี่ยวกับการกำจัดความยากจนทั่วโลก แม้ว่าข้อมูลล่าสุดจะระบุว่าความยากจนทั่วโลกกำลังลดลง  แต่ก็ยังเป็นที่น่าตกใจที่คนประมาณ 1,300 ล้านคนทั่วโลกยังชีพด้วยเงินน้อยกว่า 1.25 เหรียญสหรัฐต่อวัน

เงินจำนวนเท่านี้เป็นเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของค่าโดยสารแท็กซี่ขั้นต่ำในเมืองแมนฮัตตัน ในนครนิวยอร์ค นั่นไม่ถูกต้องแล้ว

วีดีโอได้เผยแพร่บนรถแท็กซี่ระหว่างที่มีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติในสัปดาห์นี้ และเป็นส่วนหนึ่งของบทสนทนาใหม่ที่เราได้เริ่มขึ้นที่ธนาคารโลก เรากำลังถามคำถามง่าย ๆ ว่า จะทำอย่างไรเพื่อกำจัดความยากจนให้หมดไป

Image

เรากำลังถามคำถาม อาทิ จะทำอย่างไรให้มารดาทุกคนมีสุขภาพดี จะทำอย่างไรให้ลูก ๆ ของคุณได้รับการศึกษาที่ดี หรือจะทำอย่างไรให้ทุกคนได้งานที่ดี ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ในหลากหลายภาษา

ผมรู้ว่าคำถามเหล่านี้มีความสำคัญ และเป็นคำถามที่มีความหมายต่อผู้คนทั่วโลก ผมพึ่งเริ่มงานตำแหน่งประธานกลุ่มธนาคารโลกได้ไม่ถึงสามเดือน และหนึ่งในเป้าหมายหลักอย่างแรกของผมคือการทำให้ผู้คนทั้งหลายมุ่งความสนใจไปที่ภารกิจหลักของเรานั่นคือในการหาหนทางกำจัดความยากจนและขยายความเจริญมั่งคั่ง

เราได้รับข้อความทวีตที่ผ่านการขบคิดมาอย่างดีมาแล้วหลายข้อความซึ่งเป็นความเห็นและความคิดจากผู้คนทั่วโลก พวกเขาพูดถึงเรื่องการศึกษา, ความมั่นคงในเรื่องอาหาร, สุขภาพ, การงานอาชีพ, การดูแลเด็ก, และเรื่องอื่น ๆ อีกมาก

ตัวอย่างข้อความต่าง ๆ ที่ผู้คนเหล่านั้นส่งมา อาทิ “ประเทศต่าง ๆ จะต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชนบท เช่น ถนน ตลาด ร้านค้า ฯลฯ และจากนั้นต้องทำงานร่วมกันกับคนยากจนในชนบทโดยตรง” และ “ให้การศึกษาระดับมัธยมฟรีแก่เด็กทั้งหมด และเพิ่มการเข้าถึงแหล่งน้ำของครัวเรือน”

ตอนนี้นับว่าเป็นเพียงช่วงเริ่มต้นของการทำงานเรื่องนี้ แต่เราได้เห็นแล้วว่า #whatwillittake ได้สร้างแรงบันดาลใจให้คนทั่วโลกในการแลกเปลี่ยนความคิดและแนวทางการแก้ปัญหา  เราหวังว่าเราจะเข้าถึงนักการทูต, นักกิจกรรม, และผู้นำประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ รวมไปถึงประชาชนผู้อยู่อาศัยในเมืองและผู้มาเยี่ยมเยือนเมืองนี้โดยผ่านการเผยแพร่ผ่านวีดีโอบนแท็กซี่ในนครนิวยอร์ก

ความพยายามของเราในครั้งนี้เป็นงานระดับโลก เราจะใส่ใจและแบ่งปันความคิดเห็นดี ๆ ของพวกคุณในเรื่องการหยุดยั้งความยากจนและขยายความเจริญมั่งคั่ง

ผมเชื่อว่าเรื่องนี้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากพวกเราทุกคนจึงจะสำเร็จ

แสดงความคิดเห็น: What will it take?

ดร. จิม ยอง คิม เป็นประธานกลุ่มธนาคารโลก


Authors

Jim Yong Kim

Former President, World Bank Group

Join the Conversation

The content of this field is kept private and will not be shown publicly
Remaining characters: 1000