Published on Voices

استفاده از فرصت مساعد شده برای تامین صلح و رفاه در افغانستان

??????: ???? ?????????? / ????? ?????? الصورة: رومي للاستشارات / البنك الدولي

در ماه می سال ۲۰۰۲، جیمس والفنس رییس عمومی گروپ بانک جهانی، دفتر بانک جهانی را در کابل پس از ۲۳ سال وقفه دوباره بازگشایی کرد. فعالیت ما فورا و به منظور بر آورده ساختن نیازهای مردم فقیر افغانستان و کمک به این کشور صدمه دیده به منظور بازسازی نهادهای آن و ارایه خدمات عامه به شهروندان افغانستان، از سر گرفته شد.

از آن زمان تا کنون افغانستان راه زیادی را پیموده است و در زمینه های مختلف انکشافی همچون کاهش میزان مرگ و میر نوزادان، افزایش شمولیت شاگردان در مکاتب و همچنین افزایش دسترسی به انرژی برق، سریع ترین پیشرفت را در سطح جهان داشته است.

بدون حمایت جامعه جهانی، هیچ کدام از این پیشرفت ها نمی توانست محقق شود. هنوز هم، دستاوردها و پیشرفت هایی که در افغانستان به دست آمده اند شکننده بوده و برای ادامه این روند و حفاظت از این دستاوردهای انکشافی که به سختی به دست آمده اند این کشور به ادامه کمک های مالی جامعه جهانی و حمایت سازمان های بین المللی نیاز مبرم دارد.

کنفرانس ژنو۲۰۲۰ که به روز های دوشنبه و سه شنبه هفته جاری برگزار گردیده است؛ فرصتی دیگریست برای حامیان مالی افغانستان تا برای تداوم حمایت های مالی شان تعهد نموده و حمایت خود را از مردم افغانستان تجدید نمایند. این کنفرانس در یک موقع حساس که گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان امیدها را برای تامین صلح بیشتر کرده است، برگزار می گردد.

رسیدن به یک توافق سیاسی لزوما تضمین کننده پایان درگیری ها نمی باشد. مشاهدات جهانی نشان می دهند که حفظ صلح و ثبات بیشتر به رشد اقتصادی، خدمات عامه قابل اطمینان، حکومت داری قوی و وجود نهادهای پایدار بستگی دارد.

برای کشوری مانند افغانستان که ۷۵ درصد از مصارف دولتی آن از کمک های بین المللی تامین می گردد، ادامه حمایت های بین المللی می تواند از تحقق کامل فرصت های انکشافی و اقتصادی پس از یک توافق نامه سیاسی اطمینان دهد.

تجزیه و تحلیل های بانک جهانی نشان می دهد که ادامه حمایت ها و یا کاهش تدریجی کمک های جامعه جهانی در میان مدت می تواند باعث تسریع رشد اقتصادی افغانستان شده، نتایج انکشافی را حفظ کرده و باعث پیشرفت های واقعی در مسیر خودکفایی این کشور گردد. از سویی دیگر، هرگونه قطع شتاب زده کمک ها و حمایت های بین المللی می تواند منجر به شکست و اختلال در ارایه خدمات عمومی، فعالیت های اقتصادی و وضع زندگی مردم شده و بی ثباتی را تشدید کند.

در وضعیتی که بحران کووید-۱۹ بر چالش های موجود افغانستان افزوده شده است ادامه کمک های بین المللی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

پیش بینی می شود که اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۰ بیشتر از ۵ درصد رشد منفی داشته باشد. وضع محدودیت های مربوط شیوع ویروس کوید ۱۹ و بسته شدن مرز ها، سبب شده است تا کسب و کارها با مشکلات زیادی مواجه شده و بیشتر از یک سوم کسب و کارها تصمیم به اخراج کارمندان خود بگیرند. تاثیرات بشری این وضعیت شدیدتر بوده است طوری که بیکاری افزایش یافته، انتقال پول از خارج کم شده و قیمت های مواد اولیه افزایش یافته است. ممکن است که یک کتله عظیمی از افغان ها در حال حاضر درامد کافی به منظور رفع نیازهای اساسی خود نداشته باشند.

ما مصمم هستیم تا در این اوضاع پرچالش، همکاری خود را با دولت افغانستان و دیگر شرکای انکشافی به منظور کمک به مردم افغانستان و تامین رفاه عامه و ساختن یک آینده بهتر ادامه دهیم.

برای رسیدن به این هدف، صندوق بازسازی افغانستان که متشکل از ۳۴ عضو تمویل کننده بین المللی می باشد و توسط بانک جهانی مدیریت می گردد، وسیله بهتری برای تطبیق چنین برنامه ها به منظور تقویت اقتصاد افغانستان و حفظ صلح پایدار در این مملکت می باشد.

برنامه های صندوق بازسازی افغانستان خدمات اساسی را برای مردم افغانستان ارایه نموده، فرصت های اقتصادی را در مناطق شهری و روستایی افزایش داده و اعمار زیر ساخت های اقتصاد و نهادهایی را که جامعه به آن نیاز دارد، مورد حمایت قرار میدهد.

از سال ۲۰۰۲ به این سو؛ صندوق بازسازی افغانستان با جهت دهی کمک های بین المللی توانسته است سبب تقویت سیستم ها و ظرفیت دولت افغانستان گردیده و در نهایت با حصول اطمینان از تاثیرات این کمک ها بالای رشد و انکشاف و مدیریت دقیق و کاهش فساد و خطرات حکومت داری، نقش مهمی را در مصرف موثر این کمک ها ایفا نماید.

 

Photo: Rumi Consultancy/World Bank

بیشتر از هشت میلیون طفل افغان حالا به مکتب می روند. میزان مرگ و میر مادران از ۱۱۰۰ در هر ۱۰۰ هزار ولادت زنده در سال ۲۰۰۰میلادی به ۳۹۶ واقعه در هر ۱۰۰ هزار ولادت زنده در سال ۲۰۱۵ رسیده است. زنان در بخش های سیاسی و اجتماعی در افغانستان نقش های مهمتری را عهده دار شده اند: در حدود ۲۱ درصد از مامورین خدمات ملکی را در افغانستان زنان تشکیل می دهند (که این مقدار در سال ۲۰۰۱ نزدیک به صفر بود.) بیشتر از یک چهارم چوکی های پارلمان را زنان در اختیار دارند که بیشتر از حد اوسط برای کشورهای کم درامد محسوب می شود.

حمایت های ما در همین جا به پایان نمی رسد؛ صندوق بازسازی افغانستان تکمیل کننده دیگر کانال های کمک کننده مانند اداره انکشاف بین المللی که بخش ارایه کننده کمک های بانک جهانی برای فقیرترین کشور ها است؛ نیز می باشد. اداره انکشاف بین المللی بانک جهانی علاوه بر ۲،۵ میلیارد دالر کمک صندوق بازسازی افغانستان، با تعهد ۲،۳ میلیارد دالر کمک مالی دیگر از پروژه های صندوق بازسازی افغانستان حمایت می کند.

اداره انکشاف بین المللی و صندوق بازسازی افغانستان هردو به صورت جدی و انعطاف پذیر با بسیج سریع و تخصیص دوباره منابع به منظور رفع فوری تاثیرات منفی اقتصادی این ویروس عکس العمل نشان دادند. این عکس العمل انجام شد. به طور مثال کمک بلاعوض ۲۸۰ میلیون دالری اداره انکشاف بین المللی و صندوق بازسازی افغانستان به ۲،۹ میلیون خانواده افغان کمک می کند تا بتوانند مواد غذایی و بسته های صحی مورد نیاز و یا کمک نقدی دریافت کنند. با این حال، کمک های بیشتر نیاز است تا بتوان تاثیرات زیانبار کووید-۱۹ را کاهش داده و راهی را به سوی یک افغانستان با ثبات باز کرد.

روی همین منظور، کنفرانس هفته جاری فرصت مهمی برای حمایت از وعده صلح و رفاه در افغانستان خواهد بود. من امیدوارم که جامعه جهانی از این فرصت استفاده مطلوب نموده و در کنار مردم افغانستان به منظور حصول اطمینان از حفظ دستاوردهای چشم گیر انکشافی که به سختی در ۲۰ سال گذشته حاصل شده است، ایستاده شود.


Authors

Axel van Trotsenburg

World Bank’s Senior Managing Director (SMD)

Join the Conversation

The content of this field is kept private and will not be shown publicly
Remaining characters: 1000