Published on Eurasian Perspectives

Oslobađanje ekonomskog potencijala izbjeglica u Europi i središnjoj Aziji

Oslobađanje ekonomskog potencijala izbjeglica u Europi i središnjoj Aziji Ukrajinske izbjeglice prelaze rumunjsku granicu. Foto: Pazargic Liviu/ Shutterstock

Svakog 20. lipnja, na Svjetski dan izbjeglica, u središtu su pozornosti milijuni ljudi diljem svijeta koji su pobjegli iz svojih zemalja kako bi izbjegli sukob, nasilje ili progon. U Europi i središnjoj Aziji broj međunarodno raseljenih osoba povećao se s 2 na 14 milijuna u 2023., uglavnom zbog rata u Siriji i, u novije vrijeme, ruske invazije u Ukrajini koji su doveli do velikih humanitarnih kriza.

Trenutačno je u ovoj regiji smješteno 40 % svih izbjeglica i tražitelja azila u svijetu. Međutim, velika su većina migranata u regiji i dalje ekonomski migranti: svaki sedmi migrant u Europi i središnjoj Aziji te Europskoj uniji je izbjeglica.

Velik i iznenadan priljev izbjeglica može biti izazov za zemlje domaćine te ponekad može preopteretiti javne službe. U prvim godinama nakon dolaska sirijskih izbjeglica u Tursku pokazalo se da se, ako ne postoje formalne mogućnosti zapošljavanja, izbjeglice koncentriraju na neformalne gospodarske aktivnosti, što dovodi do gubitka radnih mjesta lokalnih stanovnika u određenim sektorima.

Zbog toga se izbjeglice ponekad smatraju „teretom” koji iscrpljuje gospodarstva zemalja domaćina i oduzima poslove lokalnom stanovništvu.

Međutim, to navodi na pogrešan zaključak. U stvarnosti, ako postoje politike kojima bi se oslobodio njihov ekonomski potencijal, izbjeglice mogu biti korisne zemljama koje ih primaju i mogu pridonijeti njihovu gospodarskom rastu.

Izbjeglice donose vještine koje mogu biti vrlo vrijedne, osobito za zemlje Europske unije te tržišta u nastajanju i gospodarstva u razvoju Europe i središnje Azije koji se suočavaju s krizom starenja stanovništva i nedostatkom radne snage u nekim sektorima. Jedan od razloga zbog kojeg su ukrajinske izbjeglice dobro primljene bila je njihova sposobnost popunjavanja nedostataka na tržištu rada, na primjer u Poljskoj. S vremenom prisutnost izbjeglica olakšava i prelazak lokalnih radnika na kvalificiranije poslove.

Lekcije naučene iz prošlih izbjegličkih valova u Europi i središnjoj Aziji

Nedavni izbjeglički valovi u Europi i središnjoj Aziji istaknuli su važnost stvaranja mehanizma dijeljenja odgovornosti među zemljama kako bi se ublažile posljedice iznenadnih priljeva. Iako sve više prelaze velike udaljenosti, izbjeglice i dalje nerazmjerno više odlaze u susjedne zemlje, kao što je to slučaj sa sirijskim izbjeglicama u Turskoj ili ukrajinskim izbjeglicama u Poljskoj.

Izbjeglice obično dugo ostanu raseljene; na primjer, više od 13 godina od izbijanja rata u Siriji brojne izbjeglice još se ne mogu vratiti na sigurno. U tom kontekstu, omogućavanjem izbjeglicama da koriste vlastite vještine poboljšava se njihova sposobnost podmirivanja troškova života na dulje vrijeme, ali i povećava potencijal ekonomskog rasta te smanjuju povezani troškovi u zemljama domaćinima.

Nekoliko se mjera pokazalo najboljom praksom u tom procesu:

  • Razvoj i jačanje institucionalnih i upravljačkih okvira za potporu izbjeglicama. Turska je 2014. izradila nacionalnu strategiju za potporu raseljenim Sirijcima u zemlji te je uspostavila Predsjedništvo za upravljanje migracijama koje nadzire humanitarni odgovor.
  • Olakšavanje ranog pristupa izbjeglica uslugama i potpori. To se može postići brzom dodjelom statusa privremene zaštite, uspostavom prihvatnih centara koji na jednom mjestu mogu procijeniti karakteristike i potrebe izbjeglica te koordinirati pružanje potpore i usluga te pokretanjem programa novčanih transfera s pomoću kojih izbjeglice mogu zadovoljiti svoje osnovne potrebe.
  • Ulaganje u integraciju izbjeglica otpočetka. Osiguravanjem zakonitih načina zapošljavanja zemlje domaći mogu izbjeglicama pomoći podmiriti troškove života i pridonijeti gospodarskom rastu, smanjujući pritom javne troškove. Na primjer, stope zaposlenosti među ukrajinskim izbjeglicama bile su više u prethodnim izbjegličkim valovima zahvaljujući direktivi EU-a iz ožujka 2022. kojom im je omogućen pristup stanovanju, zdravstvu, obrazovanju i tržištu rada. Nordijske zemlje i Njemačka uložile su u tečajeve jezika za izbjeglice te provode ranu procjenu njihovih vještina i kvalifikacija. Time se sprječava zapošljavanje raseljenih osoba na poslovima za koje su prekvalificirani i iskorištavanje njihova punog potencijala na tržištu rada. Te su zemlje prepoznale i regije u kojima je potražnja za radnom snagom bila veća te su pomogle izbjeglicama da se nasele u tim mjestima.
  • Odobravanje pristupa programima potpore ranjivom lokalnom stanovništvu. Otvaranjem pristupa inicijativama za pomoć lokalnim stanovnicima u potrebi mogu se ublažiti negativne posljedice priljeva izbjeglica te poboljšati socijalna kohezija. Zajednice koje su primile izbjeglice u Turskoj imaju pravo na programe poticanja tržišta rada kako bi se povećala zapošljivost sirijskih izbjeglica i poboljšali ishodi zapošljavanja.

Na Svjetski dan izbjeglica zemlje u regiji trebaju razmisliti o tim naučenim lekcijama i ubrzati razvoj vlastitih okvira za integraciju izbjeglica. Time će pružiti potpora milijunima ranjivih izbjeglica u Europi i središnjoj Aziji, ali i pomoći u izgradnji uključivijih i otpornijih gospodarstava koja mogu otkloniti izazove s kojima se ova regija suočava. 


Antonella Bassani

Vice President, Europe and Central Asia

Michal Rutkowski

World Bank Regional Director for Human Development, Europe and Central Asia

Join the Conversation

The content of this field is kept private and will not be shown publicly
Remaining characters: 1000